International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Volume 6 Issue 1 (January 2011)

Original Articles

Ögrenen Örgütlerde Etkili Liderlik: Burdur Örnegi

Elife Dogan Kılıç, Ahmet Üstün & Özgür Önen

pp. 5 - 22

Abstract

Bu çalısmanın amacı, ilkögretim okullarında görev yapan yöneticilerin cinsiyet ve görev süresinin etkili liderlik davranısları üzerinde etkisi olup olmadıgını belirlemek ve varsa bu etkinin hangi boyutlarda ortaya çıktıgını saptamaktır. Bu arastırma Burdur İl Milli Egitim Müdürlügüne baglı sehir merkezindeki ilkögretim okullarına yönelik uygulamalı bir çalısmadır. Arastırmaya 48 yönetici katılmıstır. Arastırmaya katılan yöneticilerden elde edilen veriler, SPSS paket programında analiz edilmistir. Verilerin analizinde %, f, çoklu regresyon analizi yapılmıstır. Arastırmada kullanılan ölçekte yer alan alt ölçeklerin birbirleri ile anlamlı ve olumlu bir iliski sergiledikleri tespit edilmistir. Yine cinsiyet degiskeni etkili liderlik ölçeginin alt ölçeklerinden vizyon gelistirme, vizyon paylasma, izleyici olusturma, süreci izleme, sonuca ulasma ve takım çalısmasında anlamı yordayıcı olarak tespit edilmistir.

Keywords: Ögrenen örgüt, etkili liderlik, yönetici, ilkögretim okulu, cinsiyet ve görev süresi.

Ders Kitaplarında Özgünlük Sorunu ve Nedenleri: Tarih Ders Kitapları Örnegi

İbrahim Hakkı ÖZTÜRK

pp. 23 - 37

Abstract

Bu çalısmada bir ders için, farklı yazar ve yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarının ne ölçüde birbirlerinden farklılastıkları ve özgün nitelik tasıdıkları sorusu ele alınmaktadır. Özgünlük ders kitaplarında farklı ve yenilikçi yöntem ve yaklasımlara yer verilmesini, kitapların içeriginin belirli ölçülerde birbirlerinden farklılasmasını ifade etmektedir. Çalısma kapsamında 1997-2006 arasında yayınlanan, Tarih 1 ve Tarih 2 derslerine ait toplam on adet ders kitabı içerik analizi yöntemiyle incelenmistir. Arastırmanın bulgularına göre, bu dönemde uygulanan kitap çesitliligi politikasına ragmen, özgün ve yenilikçi ders kitaplarının gelistirilmesine yönelik olumlu bir gelismenin oldugu söylenemez. İncelenen dönemde kullanımda olan, farklı yazar ve yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarının hem içerik, hem de yöntem açısından birbirlerine asırı düzeyde benzedikleri gözlenmektedir. Arastırma sonuçları bu durumun sebeplerine de ısık tutmaktadır. Ders kitabı inceleme ve onaylama konusunda, Milli Egitim Bakanlıgı’na hâkim olan asırı kontrolcü yaklasım ve uygulamaların bu durumun ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden birisi oldugu görülmektedir.

Keywords: Tarih Ögretimi, Ders Kitapları, Ders Kitapları Onay Sistemi