International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2011, Vol. 6(1) 5-22

Ögrenen Örgütlerde Etkili Liderlik: Burdur Örnegi

Elife Dogan Kılıç, Ahmet Üstün & Özgür Önen

pp. 5 - 22   |  Manu. Number: epasr.2011.001

Published online: January 01, 2011  |   Number of Views: 154  |  Number of Download: 719


Abstract

Bu çalısmanın amacı, ilkögretim okullarında görev yapan yöneticilerin cinsiyet ve görev süresinin etkili liderlik davranısları üzerinde etkisi olup olmadıgını belirlemek ve varsa bu etkinin hangi boyutlarda ortaya çıktıgını saptamaktır. Bu arastırma Burdur İl Milli Egitim Müdürlügüne baglı sehir merkezindeki ilkögretim okullarına yönelik uygulamalı bir çalısmadır. Arastırmaya 48 yönetici katılmıstır. Arastırmaya katılan yöneticilerden elde edilen veriler, SPSS paket programında analiz edilmistir. Verilerin analizinde %, f, çoklu regresyon analizi yapılmıstır. Arastırmada kullanılan ölçekte yer alan alt ölçeklerin birbirleri ile anlamlı ve olumlu bir iliski sergiledikleri tespit edilmistir. Yine cinsiyet degiskeni etkili liderlik ölçeginin alt ölçeklerinden vizyon gelistirme, vizyon paylasma, izleyici olusturma, süreci izleme, sonuca ulasma ve takım çalısmasında anlamı yordayıcı olarak tespit edilmistir.

Keywords: Ögrenen örgüt, etkili liderlik, yönetici, ilkögretim okulu, cinsiyet ve görev süresi.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kilic, E.D., Ustun, A. & Onen, O. (2011). Ögrenen Örgütlerde Etkili Liderlik: Burdur Örnegi. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 6(1), 5-22.

Harvard
Kilic, E., Ustun, A. and Onen, O. (2011). Ögrenen Örgütlerde Etkili Liderlik: Burdur Örnegi. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 6(1), pp. 5-22.

Chicago 16th edition
Kilic, Elife Dogan, Ahmet Ustun and Ozgur Onen (2011). "Ögrenen Örgütlerde Etkili Liderlik: Burdur Örnegi". Educational Policy Analysis and Strategic Research 6 (1):5-22.