International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Volume 5 Issue 1 (January 2010)

Original Articles

Perceptions of Faculty Members Regarding Obsolescence Issues at a Turkish State University

Ferhan Odabasi, Isil Kabakci & Yavuz Akbulut

pp. 5 - 13

Abstract

The current study was carried out at a Turkish state university with a population of 262 fulltime faculty members to investigate the obsolescence issues. The framework is mainly based on Kaufman’s (1974) Direct Effects Model of Obsolescence using a 24-item survey, which questioned how frequent faculty faced obsolescence related with individual characteristics, work environment, organizational climate and whether these factors were related to faculty members’ gender, age, academic rank and work area. The results suggest that the faculty felt almost no obsolescence regarding these areas which gives hope for the future activities of the institution. Although participant responses did not vary with regard to gender, age and academic title; significant differences among the fields of study were found suggesting that faculty members at Health Sciences were surpassing all other fields, particularly the fields of Science and Social Sciences refuting a recent study. Implications and suggestions for faculty development endeavors were provided.

Keywords: Professional obsolescence; organizational climate; faculty development; change readiness.

Kuram ve Uygulamada Egitim Denetmenleri Meslek Etigi

Erdal Toprakci, Ilknur Cakirer, Asuman Bilbay, Esen Bagcivan & Ilkay Bayraktutan

pp. 14 - 23

Abstract

Bu çalısmada, Kamu Görevlileri Etik Davranıs İlkeleri ie Basvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte (KGEDİBUEHY) geçen etik ilkeler ile egitim denetimi alan yazınında bulunan etik ilkelerin birbirleriyle uyumlulugu incelenmistir. Çalısma betimsel türde karsılastırmalı bir çalısma olup, veriler doküman incelemesi teknigi ile toplanmıs ve içerik analizine tabi tutulmustur. Bunun için öncelikle, egitim denetimi alan yazınındaki çalısmalar bir araya getirilmis, bugüne kadar egitim denetimcileri için uygun görülen etik ilkeler sentezlenerek birbirinden farklı 111 maddelik bir denetim etigi listesi olusturulmustur. Daha sonra, olusturulan bu liste ile (KGEDİBUEHY) arastırmacılar tarafından karsılastırılmıstır. Çalısmada genel olarak Kamu Görevlileri Etik Davranıs İlkeleri ile Basvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliginin alan yazındaki denetim etigi ilkeleri ile genelde uyumlu oldugu özelde ise eksiklikler tasıdıgı görülmüstür. Diger yandan, yönetmelikte, egitim denetimcilerinin sahip olması gereken bazı etik ilkelere yer verilmedigi bulunmustur. Sonuç olarak çalısmadan elde edilen bulgular ısıgında egitim denetimcileri için ayrı bir meslek etigi olusturulması önerilmistir.

Keywords: Meslek Etigi, Egitim Denetimi, Kamu Gorevlileri