International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2010, Vol. 5(1) 14-23

Kuram ve Uygulamada Egitim Denetmenleri Meslek Etigi

Erdal Toprakci, Ilknur Cakirer, Asuman Bilbay, Esen Bagcivan & Ilkay Bayraktutan

pp. 14 - 23   |  Manu. Number: epasr.2010.002

Published online: January 01, 2010  |   Number of Views: 204  |  Number of Download: 782


Abstract

Bu çalısmada, Kamu Görevlileri Etik Davranıs İlkeleri ie Basvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte (KGEDİBUEHY) geçen etik ilkeler ile egitim denetimi alan yazınında bulunan etik ilkelerin birbirleriyle uyumlulugu incelenmistir. Çalısma betimsel türde karsılastırmalı bir çalısma olup, veriler doküman incelemesi teknigi ile toplanmıs ve içerik analizine tabi tutulmustur. Bunun için öncelikle, egitim denetimi alan yazınındaki çalısmalar bir araya getirilmis, bugüne kadar egitim denetimcileri için uygun görülen etik ilkeler sentezlenerek birbirinden farklı 111 maddelik bir denetim etigi listesi olusturulmustur. Daha sonra, olusturulan bu liste ile (KGEDİBUEHY) arastırmacılar tarafından karsılastırılmıstır. Çalısmada genel olarak Kamu Görevlileri Etik Davranıs İlkeleri ile Basvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliginin alan yazındaki denetim etigi ilkeleri ile genelde uyumlu oldugu özelde ise eksiklikler tasıdıgı görülmüstür. Diger yandan, yönetmelikte, egitim denetimcilerinin sahip olması gereken bazı etik ilkelere yer verilmedigi bulunmustur. Sonuç olarak çalısmadan elde edilen bulgular ısıgında egitim denetimcileri için ayrı bir meslek etigi olusturulması önerilmistir.

Keywords: Meslek Etigi, Egitim Denetimi, Kamu Gorevlileri


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Toprakci, E., Cakirer, I., Bilbay, A., Bagcivan, E. & Ilkay Bayraktutan, (2010). Kuram ve Uygulamada Egitim Denetmenleri Meslek Etigi. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 5(1), 14-23.

Harvard
Toprakci, E., Cakirer, I., Bilbay, A., Bagcivan, E. and Ilkay Bayraktutan, (2010). Kuram ve Uygulamada Egitim Denetmenleri Meslek Etigi. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 5(1), pp. 14-23.

Chicago 16th edition
Toprakci, Erdal, Ilknur Cakirer, Asuman Bilbay, Esen Bagcivan and Ilkay Bayraktutan (2010). "Kuram ve Uygulamada Egitim Denetmenleri Meslek Etigi". Educational Policy Analysis and Strategic Research 5 (1):14-23.