International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2022, Vol. 17(3) 140-163

The Relationship Between Prospective Teachers’ Digital Literacy Skills, Attitude Towards the Teaching Profession and Academic Motivations

Eyup Yünkül & Ahmet Meli̇h Güneş

pp. 140 - 163   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2022.461.7   |  Manu. Number: MANU-2206-25-0009

Published online: September 01, 2022  |   Number of Views: 94  |  Number of Download: 324


Abstract

Within a process, which is intricate and multifaceted, such as teacher training it is crucial that pre-service teachers are well informed and have high academic motivations as well as cultivating positive attitudes towards their profession. The purpose of this study is to determine the relationship among undergraduate students' academic motivations, their attitudes toward the teaching profession, and their digital literacy abilities. A quantitative correlational research design was employed. 493 teacher candidates participated in the study. Convenient sampling approach, one of the non-random sampling techniques, was utilized while choosing the sample group. The results of the data analysis revealed a favorable correlation among teacher candidates' attitudes toward the teaching profession, their academic motivation, and their levels of digital literacy. Taking precautions to assist teacher candidates' academic motivation, their levels of digital literacy, and their attitudes toward teaching is advised.

Keywords: Academic motivation, attitudes, teaching profession, digital literacy


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yunkul, E. & Gunes, A.M. (2022). The Relationship Between Prospective Teachers’ Digital Literacy Skills, Attitude Towards the Teaching Profession and Academic Motivations . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(3), 140-163. doi: 10.29329/epasr.2022.461.7

Harvard
Yunkul, E. and Gunes, A. (2022). The Relationship Between Prospective Teachers’ Digital Literacy Skills, Attitude Towards the Teaching Profession and Academic Motivations . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(3), pp. 140-163.

Chicago 16th edition
Yunkul, Eyup and Ahmet Meli̇h Gunes (2022). "The Relationship Between Prospective Teachers’ Digital Literacy Skills, Attitude Towards the Teaching Profession and Academic Motivations ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (3):140-163. doi:10.29329/epasr.2022.461.7.

References
 1. Akbaşlı, S., Kubilay, S., & Durnalı, M. (2017). Investigation on the future expectations and academic motivations of students attending associate degree programs Önlisans öğrencilerinin gelecek beklentileri ile akademik motivasyonlarının incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(4), 4678–4693. [Google Scholar]
 2. Akkuş, R., Akkaş, E. N., & Yıldırım, B. (2018). Alan konusunu öğretirken öğrenme fırsatları oluşturmada öğretmenin rolü The role of teacher in creating learning opportunities in teaching area. Elementary Education Online, 17(2), 1135–1149. [Google Scholar]
 3. Akman, Y. (2021). Dijital Okuryazarlık, Çevrim İçi Öğrenme ve Akademik İsteklilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(2), 1012–1036. [Google Scholar]
 4. Aktaş, H. (2017). Akademik Güdülenme İle Akademik Özyeterlik Arasındaki İlişki: İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 6(3). [Google Scholar]
 5. Akyürek, M. İ. (2020). Öğretmen adaylarında akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme ilişkisi: hacettepe üniversitesi örneği. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 101–115. [Google Scholar]
 6. Al Salman, S., Alkathiri, M., & Khaled Bawaneh, A. (2021). School off, learning on: identification of preference and challenges among school students towards distance learning during COVID19 outbreak. International Journal of Lifelong Education, 40(1), 53–71. [Google Scholar]
 7. Alemdağ, C., Erman, Ö., & Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23–35. [Google Scholar]
 8. Alkhateeb, H. M. (2013). Attitudes towards teaching profession of education students in Qatar. Comprehensive Psychology, 2, 1–3. [Google Scholar]
 9. Altun, N., & Alpan, G. B. (2021). Temel Eğitim Programlarında Dijital Okuryazarlık. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 280–294. [Google Scholar]
 10. Amrai, K., Motlagh, S. E., Zalani, H. A., & Parhon, H. (2011). The relationship between academic motivation and academic achievement students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 399–402. [Google Scholar]
 11. Aslan, S. (2021). Analysis of digital literacy self-efficacy levels of pre-service teachers. International Journal of Technology in Education (IJTE), 4(1), 57–67. [Google Scholar]
 12. Atalmış, E. H., & Köse, A. (2018). Türkiye’deki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Bir meta-analiz çalışması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(4), 393–413. [Google Scholar]
 13. Avcı, Ü., Kula, A., & Haşlaman, T. (2019). Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecine entegre etmek istedikleri teknolojilere ilişkin görüşleri. Acta Infologica, 3(1), 13–21. [Google Scholar]
 14. Aydemir, T. (2021). Öğretmen adaylarının özgecilik davranışları, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve öğretme motivasyonları arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 15. Ayık, A., & Ataş, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 25–43. [Google Scholar]
 16. Bedel, E. F. (2016). Exploring Academic Motivation, Academic Self-efficacy and Attitudes toward Teaching in Pre-service Early Childhood Education Teachers. Journal of Education and Training Studies, 4(1), 142–149. [Google Scholar]
 17. Blazar, D., & Kraft, M. A. (2017). Teacher and teaching effects on students’ attitudes and behaviors. Educational Evaluation and Policy Analysis, 39(1), 146–170. [Google Scholar]
 18. Brouse, C. H., Basch, C. E., LeBlanc, M., McKnight, K. R., & Lei, T. (2010). College students’ academic motivation: Differences by gender, class, and source of payment. College Quarterly, 13(1), n1. [Google Scholar]
 19. Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006). Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44(6), 473–490. [Google Scholar]
 20. Çeliköz, N., & Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi, (162). [Google Scholar]
 21. Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273–291. [Google Scholar]
 22. Çetinel, M. H., & Gürcüoğlu, S. (2022). Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), 1–14. [Google Scholar]
 23. Çevik, M., & Bakioğlu, B. (2021). Investigating students’ E-Learning attitudes in times of crisis (COVID-19 pandemic). Education and Information Technologies, 1–23. [Google Scholar]
 24. Chakraborty, A., & Mondal, B. C. (2014). Attitude of prospective teachers towards teaching profession. American Journal of Social Sciences, 2(6), 120–125. [Google Scholar]
 25. Coetzee, L. R. (2011). The relationship between students’ academic self concept motivation and academic achievement at the university of the Free State. [Google Scholar]
 26. Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (2020). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test,‖ MIS Q., vol. 19, 1995. Copyright. [Google Scholar]
 27. Dağ, R. (2022). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının üst biliş düşünme becerileri, akademik özyeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Aksaray University. [Google Scholar]
 28. Dedebali, N. C. (2020). Analysis of Digital Literacy and Metaphoric Perceptions of Teacher Candidate. International Journal of Educational Methodology, 6(1), 135–145. [Google Scholar]
 29. Direkçi, B., Akbulut, S., & Şimşek, B. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (2018) ve ortaokul türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık becerileri bağlamında incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 797–813. [Google Scholar]
 30. Doğan, D., & Demirkan, Ö. (2020). Üniversite öğrencilerinin kendilerine ilişkin dijital okuryazarlık algıları. 7. Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi Kitabı. [Google Scholar]
 31. DuBow, W., & Pruitt, A. S. (2019). NCWIT Scorecard: The Status of Women in Technology. Boulder, CO: NCWIT. [Google Scholar]
 32. Duran, E., & Özen, N. E. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 31–46. [Google Scholar]
 33. El Refae, G. A., Kaba, A., & Eletter, S. (2021). Distance learning during COVID-19 pandemic: satisfaction, opportunities and challenges as perceived by faculty members and students. Interactive Technology and Smart Education. [Google Scholar]
 34. Elçi, A. C., & Mediha, S. (2015). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programına yönelik öğrenci görüşlerinin dijital vatandaşlık bağlamında incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 87–102. [Google Scholar]
 35. Erbaş, Y. H. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından analizi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10 (2), 867-885.  [Google Scholar]
 36. Erfani, N. (2017). The intermediary role of learning motivation in predicting academic achievement based on the students’ cognitive and metacognitive strategies. Journal of Educational Psychology Studies, 14(26), 167–198. [Google Scholar]
 37. Erol, S., & Aydın, E. (2021). Digital literacy status of Turkish teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 13(2). [Google Scholar]
 38. Eymur, G., & Geban, Ö. (2011). An investigation of relationship between motivation and academic achievement of pre-service chemistry teachers. Egitim ve Bilim, 36(161), 246. [Google Scholar]
 39. Gökçe, F., & Sezer, G. O. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 1–23. [Google Scholar]
 40. Göktaş, Z. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Journal of International Social Research, 10(51). [Google Scholar]
 41. Gömleksiz, M. N., & Serhatlıoğlu, B. (2014). Öğretmen adaylarinin akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173(173), 99–128. [Google Scholar]
 42. Güdek, B. (2007). Eğitim fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının öğrenciye ait farklı değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 43. Hatlevik, O. E., & Christophersen, K.-A. (2013). Digital competence at the beginning of upper secondary school: Identifying factors explaining digital inclusion. Computers & Education, 63, 240–247. [Google Scholar]
 44. Higgins, K., Huscroft-D’Angelo, J., & Crawford, L. (2019). Effects of technology in mathematics on achievement, motivation, and attitude: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 57(2), 283–319. [Google Scholar]
 45. Horvath, M., Goodell, J. E., & Kosteas, V. D. (2018). Decisions to enter and continue in the teaching profession: Evidence from a sample of US secondary STEM teacher candidates. Teaching and Teacher Education, 71, 57–65. [Google Scholar]
 46. Htoo, H. D. D. M. (2014). Academic motivation and academic achievement of Karen refugee students. Scholar: Human Sciences, 6(2). [Google Scholar]
 47. Hussain, S., Ali, R., Khan, M. S., Ramzan, M., & Qadeer, M. Z. (2011). Attitude of secondary school teachers towards teachıng professıon. International Journal of Academic Research, 3(1). [Google Scholar]
 48. İlter, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi/Research on attitudes of teacher candidates toward teaching profession in terms of some variants. [Google Scholar]
 49. İpek, C., Kahveci, G., & Camadan, F. (2015). The attitudes of pre-service class teachers towards teaching profession and school principalship. Kastamonu Education Journal, 23(1), 211–226. [Google Scholar]
 50. İpek, Cemalettin, & Camadan, F. (2012). Primary teachers’ and primary pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession. Journal of Human Sciences, 9(2), 1206–1216. [Google Scholar]
 51. İşçioğlu, E., & Kocakuşak, S. (2012). Digital literacy level and technology perception of elementary school teacher candidates’. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, Special Is. [Google Scholar]
 52. Jiang, Y., Rosenzweig, E. Q., & Gaspard, H. (2018). An expectancy-value-cost approach in predicting adolescent students’ academic motivation and achievement. Contemporary Educational Psychology, 54, 139–152. [Google Scholar]
 53. JISC. (2015). Developing students’ digital literacy. [Google Scholar]
 54. Kahyaoğlu, M., Tan, Ç., & Kaya, M. (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları/Pre-Service Teachers’ Learning Styles and Attitude towards Teaching Profession. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 225–236. [Google Scholar]
 55. Karakuş, G., & Gürbüz, O. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129–147. [Google Scholar]
 56. Karakuş, İ. (2017). Öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, (9), 361–377. [Google Scholar]
 57. Karataş, H., & Erden, M. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalişmasi. Education Sciences, 7(4), 983–1003. [Google Scholar]
 58. Kartal, O. Y., Temelli, D., & Şahin, Ç. (2018). Ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri öz-yeterlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science, 11(4), 922–943. [Google Scholar]
 59. Kaya, S. (2020). Zorunlu uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar: Öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. In VIIth International Eurasian Educational Research Congress Online, Eskişehir/Turkey. [Google Scholar]
 60. Kayhan, A., Baysan, O., & Alcı, B. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(72), 545–559. [Google Scholar]
 61. Kazu, İ. Y., & Erten, P. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 132-152. [Google Scholar]
 62. Kocaarslan, M. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 46–55. [Google Scholar]
 63. Kocaer, G. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, serbest zaman ilgilenim ve rekreasyon faaliyetlerine yönelik fayda düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bartın ili örneği. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 64. Korkmaz, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi. ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 65. Korkmazer, F. (2020). Üniversite öğrencilerinin akademik motivasyon algılarının incelenmesi üzerine bir alan çalışması. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(20), 502–515. [Google Scholar]
 66. Kozan, M. (2018a). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi/Examination of department of computer education and instructional technology teacher candidates. ESOGÜ. [Google Scholar]
 67. Kozan, M. (2018b). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi/Examination of department of computer education and instructional technology teacher candidates. [Google Scholar]
 68. Küçük Kiliç, S. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri, akademik öz-yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 69. Kumar, R. V. (2016). Attitude of postgraduate students towards the teaching profession. MIER Journal of Educational Studies Trends and Practices, 193–203. [Google Scholar]
 70. Kuru, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık kavramına ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 14(3). [Google Scholar]
 71. Maliki, A. E. (2013). Attitudes towards the teaching profession of students from the faculty of education, Niger Delta University. International Journal of Social Science Research, 1(1), 11–18. [Google Scholar]
 72. Malm, B. (2020). On the complexities of educating student teachers: Teacher educators’ views on contemporary challenges to their profession. Journal of Education for Teaching, 46(3), 351–364. [Google Scholar]
 73. Manuel, J., & Hughes, J. (2006). ‘It has always been my dream’: Exploring pre‐service teachers’ motivations for choosing to teach. Teacher Development, 10(1), 5–24. [Google Scholar]
 74. Milenkova, V., & Lendzhova, V. (2021). Digital citizenship and digital literacy in the conditions of social crisis. Computers, 10(4), 40. [Google Scholar]
 75. Mohammadyari, S., & Singh, H. (2015). Understanding the effect of e-learning on individual performance: The role of digital literacy. Computers & Education, 82, 11–25. [Google Scholar]
 76. Musa, A., & Bichi, A. A. (2015). Assessment of prospective teachers attitudes towards teaching profession: The case of Northwest University, Kano-Nigeria. IOSR Journal of Research and Method in Education, 5(3), 17–24. [Google Scholar]
 77. Oh, S. S., Kim, K.-A., Kim, M., Oh, J., Chu, S. H., & Choi, J. (2021). Measurement of digital literacy among older adults: systematic review. Journal of Medical Internet Research, 23(2), e26145. [Google Scholar]
 78. Onursoy, S. (2018). Üniversite gençliğinin dijital okuryazarlık düzeyleri: anadolu üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 989–1013. [Google Scholar]
 79. Osunde, A. U., & Izevbigie, T. I. (2006). An assessment of teachers’ attitude towards teaching profession in Midwestern Nigeria. Education, 126(3), 462–468. [Google Scholar]
 80. Öteles, Ü. U. (2020). A Study on the Examination of the Relationship between Lifelong Learning Tendency and Digital Literacy Level. Online Submission, 7(8), 57–73. [Google Scholar]
 81. Özbay, M., & Özdemir, O. (2014). Türkçe öğretim programı için bir öneri: Dijital okuryazarlığa yönelik amaç ve kazanımlar/A suggestion for Turkish Teaching Curriculum: Digital literacy objectives and standards. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(2), 31–40. [Google Scholar]
 82. Özbek, O. (2019). Akademik motivasyon ve okul imajı ilişkisi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 150–162. [Google Scholar]
 83. Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 253–275. [Google Scholar]
 84. Özen, B. (2019). Öğretmen adaylarının üniversite ilk yıl deneyimlerinin akademik motivasyon ve akademik başarı açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 85. Özerbaş, M. A., & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 16–25. [Google Scholar]
 86. Özgenel, M., & Deniz, A. (2020). Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ile akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik arasındaki ilişki: Öğretmen adayları üzerine bir inceleme. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(3), 131–146. [Google Scholar]
 87. Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2). [Google Scholar]
 88. Pirāni, Ā., Yārahmadi, Y., Ahmadiān, H., & Pirāni, Z. (2018). Structural model of academic engagement based on the achievement and self-regulation goals by the mediating role of educational motivation in the second-cycle secondary school female students of the city of Ilām. Educational Innovations, 17(3), 149–172. [Google Scholar]
 89. Reddy, P., Sharma, B., & Chaudhary, K. (2020). Digital literacy: A review of literature. International Journal of Technoethics (IJT), 11(2), 65–94. [Google Scholar]
 90. Roohi, G., & Asayesh, H. (2012). Students’ academic motivation ın golestan university of medical sciences. IIranian Journal of Medical Education, 3(41). [Google Scholar]
 91. Sarikaya, B. (2019). Evaluation of digital literacy status of prospective Turkish teachers in terms of various variables. The Journal of International Social Research, 12(62), 1098–1107. [Google Scholar]
 92. Şeker, S. S. (2017). Müzik eğitimi bölümü öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1465–1484. [Google Scholar]
 93. Senel, H. G., Demir, I., Sertelin, C., Kilicaslan, A., & Koksal, A. (2004). Ogretmenlik meslegine yonelik tutum ve kisilik ozellikleri arasindaki iliski [The relationship between attitudes toward teaching profession and personality characteristics]. Egitim Arastırmaları Dergisi [Journal of Educational Research], 15, 99–109. [Google Scholar]
 94. Svensson, M., & Baelo, R. (2015). Teacher students’ perceptions of their digital competence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1527–1534. [Google Scholar]
 95. Talan, T., & Aktürk, C. (2021). Orta öğretim öğrencilerinin dijital okuryazarlık ve bilgi güvenliği farkındalığı seviyelerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 158–180. [Google Scholar]
 96. Taşkın, Y. O. (2015). Öğretmen adaylarının değer yönelimleri ile akademik motivasyonları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 97. Temizkan, M. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. [Google Scholar]
 98. Terzi, A. R., & Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52(52), 593–614. [Google Scholar]
 99. Timur, B., Timur, S., & Akkoyunlu, B. (2014). Determinig pre-service teachers’ digital empowerment level. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 41–59. [Google Scholar]
 100. Titrek, O., Çetin, C., Kaymak, E., & Kasikçi, M. M. (2018). Academic Motivation and Academic Self-Efficacy of Prospective Teachers. Journal of Education and Training Studies, 6(n11a), 77–87. [Google Scholar]
 101. Tokan, M. K., & Imakulata, M. M. (2019). The effect of motivation and learning behaviour on student achievement. South African Journal of Education, 39(1). [Google Scholar]
 102. Tschannen-Moran, M. (2009). Fostering teacher professionalism in schools: The role of leadership orientation and trust. Educational Administration Quarterly, 45(2), 217–247. [Google Scholar]
 103. Tunç, Y., Çiftçi, K., & Dal, M. (2018). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. In Iğdır International Conference on MıltidisciplinaryStudies. [Google Scholar]
 104. Tuncer, G., Yelken, T. Y., & Tanrıseven, İ. (2018). Felsefe grubu öğrencilerinin akademik motivasyonları ile sorgulama becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1156–1175. [Google Scholar]
 105. Usta, E., & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335–1349. [Google Scholar]
 106. Uygun, K., & Avarogullari, M. (2020). The Relationship between Possible Self of the Social Studies and History Teacher Candidates and the Attitudes towards Teaching Profession. International Education Studies, 13(4), 64–74. [Google Scholar]
 107. Vanthournout, G., Gijbels, D., Coertjens, L., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). Students’ persistence and academic success in a first-year professional bachelor program: The influence of students’ learning strategies and academic motivation. Education Research International, 2012. [Google Scholar]
 108. Wilkesmann, U., Fischer, H., & Virgillito, A. (2012). Academic motivation of students-the German case. zhb. [Google Scholar]
 109. Wong, Y. C., Ho, K. M., Chen, H., Gu, D., & Zeng, Q. (2015). Digital divide challenges of children in low-income families: The case of Shanghai. Journal of Technology in Human Services, 33(1), 53–71. [Google Scholar]
 110. Yaman, C. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi örneği). Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 111. Yavuz Eroğlu, S., Eroğlu, E., & Ekinci, V. (2019). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin Bölüm ve Sınıf Değişkenlerine Göre İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, 1(1), 1–7. [Google Scholar]
 112. Yeşildal, M. (2018). Yetişkin bireylerde dijital okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişki: Konya örneği. Necmettin Erbakan University (Turkey). [Google Scholar]
 113. Yeşim, Ç., & Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18). [Google Scholar]
 114. Yontar, A. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 815–824. [Google Scholar]
 115. Yurtsever, N., & Dulay, S. (2022). Career adaptability and academic motivation as predictors of student teachers’ attitudes towards the profession: A mixed methods study. Journal of Pedagogical Research, 6(3). [Google Scholar]
 116. Zembat, R., Akşın-Yavuz, E., Tunçeli, H. İ., & Yılmaz, H. (2018). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile akademik motivasyon ve başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4). [Google Scholar]
 117. Zembat, R., Hilal, Y., & Küsmüş, G. İ. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 172–186. [Google Scholar]