International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(3) 186-206

A Multivariate Analysis of Pre-Service Teachers’ Critical Internet Literacy

Bekir Kayabasi, Fatih Kana & Muhammet Alperen Akgün

pp. 186 - 206   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.270.9   |  Manu. Number: MANU-2006-18-0002.R1

Published online: September 24, 2020  |   Number of Views: 111  |  Number of Download: 554


Abstract

This study aims to reveal the critical Internet literacy levels of preservice teachers in terms of multiple variables, by employing the correlational survey design. The sample of the study is formed by 216 preservice teachers of Turkish language studying at a state university located in western Turkey. The Critical Internet Literacy Scale developed by Dal and Aktay (2015) was used as the data collection tool. The data obtained in the study were subjected to explanatory factor analysis, descriptive statistical analysis, t-test, ANOVA, and correlation analysis. It was found that the teacher candidates pay attention to online content reliability and websites’ being supported by proven data. The reliability of the online content emerges as the most important issue for preservice teachers. Their critical Internet literacy correlates with the location they spend their lives, their maternal educational background and maternal professional status, grade point averages, year of study, and the number of books they have read. The interest shown by Turkish people in anonymous information seems to apply for the Internet as well. Although the form of literacy has changed within the last 25 years since we began reading online, the answers that we can give to the questions of “why” and “how” we read seem to have remained the same, at least within the context of the current study.

Keywords: Internet, Critical Literacy, Preservice Teacher, Web Sites, Internet Reliability


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kayabasi, B., Kana, F. & Akgun, M.A. (2020). A Multivariate Analysis of Pre-Service Teachers’ Critical Internet Literacy . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 186-206. doi: 10.29329/epasr.2020.270.9

Harvard
Kayabasi, B., Kana, F. and Akgun, M. (2020). A Multivariate Analysis of Pre-Service Teachers’ Critical Internet Literacy . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), pp. 186-206.

Chicago 16th edition
Kayabasi, Bekir, Fatih Kana and Muhammet Alperen Akgun (2020). "A Multivariate Analysis of Pre-Service Teachers’ Critical Internet Literacy ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3):186-206. doi:10.29329/epasr.2020.270.9.

References
 1. Akaydın, Ş. & Kurnaz, H. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. V. Coşkun vd. (Eds.) Türkçe’nin Eğitim-Öğretimine Yönelik Çalışmalar içerisinde (394-402). Pegem Akademi Yayıncılık [Google Scholar]
 2. Akgün, Ö. E. & Topal, M. (2015). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin bilişim güvenliği farkındalıkları: Sakarya üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 98-121. DOI: 10.19126/suje.73391 [Google Scholar]
 3. Altun, A. (2005). Gelişen teknolojiler ve yeni okuryazarlıklar. Anı Yayınları. [Google Scholar]
 4. Argelagós, E. & Pifarré, M. (2017). Unravelling secondary students’ challenges in digital literacy: A gender perspective. Journal of Education and Training Studies, 5(1), 42–55. DOI: 10.11114/jets.v5i1.1517 [Google Scholar]
 5. Avcı, A. (2020). Dijital okuryazarlıkta müzik eğitimi. Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 8(20), 111-131. DOI: 10.31126/akrajournal.650884 [Google Scholar]
 6. Çepni, O., Palaz, T. & Ablak, S. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 431-446. DOI: 10.7827/TurkishStudies.8464 [Google Scholar]
 7. Çevik, A. & Güneş F. (2017). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 271-286. DOI: 10.16916/aded.288848 [Google Scholar]
 8. Chan, B. S., Churchill, D., & Chiu, T. K. (2017). Digital literacy learning in higher education through digital storytelling approach. Journal of International Education Research (JIER), 13(1), 1–16. doi:10.19030/jier.v13i1.9907 [Google Scholar] [Crossref] 
 9. Çifci, M. & Kaplan, K. (2020). Propaganda özelinde görsel olanı eleştirel okumak. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(1), 316-335. DOI: 10.7884/teke.4623 [Google Scholar]
 10. Çiftçi, H. (2018). Öğrencilerin siber mağduriyet düzeylerinin karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1536-1567. DOI: 10.19145/e-gifder.426585 [Google Scholar]
 11. Çiftçi, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin internet için eleştirel okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırılması. Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 1341-1358. DOI: 10.17680/erciyesiletisim.501027 [Google Scholar]
 12. Çolak, B., Yalçın, B. ve Korkmaz, S. (2011). Türkiye’de internet kullanımının toplumsal yansımaları. XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, 30 Kasım- 2 Aralık 2011, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir. [Google Scholar]
 13. Dal, S. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde eleştirel okuryazarlık uygulamaları: Bir eylem araştırması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 14. Dal, S. & Aktay, S. (2015). İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Academic Studies, 17(67), 185-199. [Google Scholar]
 15. Değerli, A. (2013). Bireylerin biliş ihtiyacı düzeylerinin bilişim okuryazarlığına etkisi üzerine bir araştırma. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 61-73. [Google Scholar]
 16. Eryaman, M. Y. (2007). Examining the characteristics of literacy practices in a technology-rich sixth grade classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 6(2), 26-41. [Google Scholar]
 17. Evers, H. (2010). İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı?. B. Çaplı ve H. Tuncel (Ed.), Televizyon Haberciliğinde Etik (ss. 322-328). Ankara: Fersa Matbaacılık. [Google Scholar]
 18. Exley, B., & Dooley, K. (2015). Critical linguistics in the early years: Exploring language functions through sophisticated picture books and process drama strategies. In K. Winograd (Ed.), Critical literacies and young learners: Connecting classroom practice to the common core (pp. 128 –144). New York, NY: Routledge. [Google Scholar]
 19. Felder, R. M. (2012). Engineering education–a tale of two paradigms. In SFGE, 2nd. International Conference on Geotechnical Engineering Education, Galway [Google Scholar]
 20. Gauchat, G. (2015). The political context of science in the United States: Public acceptance of evidence-based policy and science funding. Soc Forces, 94, 723–746. [Google Scholar]
 21. Gordon, M. (2008). Between constructivism and connectedness. Journal of Teacher Education, 59(4), 322-331. [Google Scholar]
 22. Gökmen, Ö. F. & Akgün. Ö.E. (2015). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının bilişim güvenliği bilgilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 61-84. DOI: 10.17051/io.2015.04635 [Google Scholar]
 23. Gökmen, Ö. F. & Akgün. Ö. E. (2016). Öğretmen adaylarının bilişim suçlarına yönelik deneyimleri ve bilişim güvenliği ders içeriğine yönelik görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 178-193.  [Google Scholar]
 24. Güven, G. (2019). Yapılandırmacı yaklaşıma göre google earth programının tarih öğretimine katkısı (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 25. Hamilton S. N., Scali E.P., Yu I., Gusnowski E. & Ingledew P. A. (2014). Sifting through it all: characterizing melanoma patients’ utilization of the internet as an information source. Journal of Cancer Education, 30(3), 580-584. DOI:10.1007/s13187-014-0711-1 [Google Scholar]
 26. Hamutoğlu, N. B., Güngören, Ö. C., Uyanık, G. K. & Erdoğan, D. G. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 408-429. DOI: 10.12984/egeefd.295306 [Google Scholar]
 27. He, K. (1997). Constructivism teaching mode, method and design. Journal of Beijing Normal University, 5(75), 78-81. [Google Scholar]
 28. Ilomäki, L., Paavola, S., Lakkala, M., & Kantosalo, A. (2016). Digital competence–An emergent boundary concept for policy and educational research. Education and Information Technologies, 21(3), 655–679. DOI:10.1007/s10639-014-9346-4 [Google Scholar]
 29. Karaoğlan-Yılmaz, G., Yılmaz, R. & Sezer, B. (2014). Üniversite öğrencilerinin güvenli bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım davranışları ve bilgi güvenliği eğitimine genel bir bakış. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 176-199. DOI: 10.14686/BUEFAD.201416213 [Google Scholar]
 30. Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26.basım). Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 31. Karasu, M. ve Arıkan, D. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım durumları ve medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 549-566. DOI: 10.12984/egeefd.280757 [Google Scholar]
 32. Keane, T., Keane, W. F., & Blicblau, A. S. (2013). The use of educational technologies to equip students with 21st century skills. Paper presented at the 10th IFIP World Conference on Computers in Education, Torun, Poland [Google Scholar]
 33. Kitchenham, A. (2006). Teachers and technology a transformative journey. Journal of Transformative Education, 4(3), 202–225 [Google Scholar]
 34. Kurt, A. A. & Kürüm, D. (2010). Medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme arasındaki ilişki: Kavramsal bir bakış. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2), 20-34.  [Google Scholar]
 35. Lankshear, C. (1999). Literacy studies in education: Disciplined developments in a post-disciplinary age. Publised in M. Peters (Ed.), After the Disciplines. Greenwood Press. [Google Scholar]
 36. Lau, S. M. C. (2013). A study of critical literacy work with beginning English language learners: An integrated approach. Critical Inquiry in Language Studies, 19(1), 1–30. [Google Scholar]
 37. Lewison, M., Flint, A., & Sluys, K. (2002). Taking on critical literacy: The journey of newcomers and novices. Language Arts, 79(5), 382 –392. [Google Scholar]
 38. Li, Y. (2016). Flipped classroom, wise teacher- self-directed learning in foreign language classroom. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press. [Google Scholar]
 39. MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı [Portable Document Format sürümü]. Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf [Google Scholar]
 40. Mishra, K. E., Wilder, K., & Mishra, A. K. (2017). Digital literacy in the marketing curriculum: Are female college students prepared for digital jobs? Industry and Higher Education, 31(3), 204–211. doi:10.1177/0950422217697838 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Oral, A. N. (2009). 11. Sınıf tarih ders kitaplarında birinci dünya savaşı konusunun yapılandırmacı yaklaşıma göre yeniden tasarlanmasının öğrenci başarılarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 42. Öz, R. (2015). Araştırma ve sorgulamaya dayalı etkinliklerle desteklenmiş bilim merkezi uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, bilim okuryazarlıklarına ve sorgulayıcı düşünme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 43. Pusey, P. & Sadera, W. A. (2011). Cyberethics, cybersafety and cybersecurity: preservice teacher knowledge, preparedness and the need for teacher education to make a difference. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 28(2), 82-88. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ960154.pdf [Google Scholar]
 44. Seok, S. & DaCosta, B. (2017). Gender differences in teens’ digital propensity and perceptions and preferences with regard to digital and printed text. TechTrends, 61, 171–178. [Google Scholar]
 45. Şencan H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 46. Teo, T., Fan, X. & Du, J. (2015). Technology acceptance among preservice teachers: Does gender matter? Australasian Journal of Educational Technology, 31(3), 235-251. [Google Scholar]
 47. Traxler, J., & Lally, V. (2016) The crisis and the response: After the dust had settled. Interactive Learning Environments, 5(SI), 1016–1024. doi:10.1080/10494820.2015.1128216 [Google Scholar] [Crossref] 
 48. Tucker, J., & Bari, C. (2010). Utilizing the internet to facilitate classroom learning. Journal of College Teaching & Learning, 7(7), 37–44. [Google Scholar]
 49. Tural, A. (2011). Sosyal bilgilerde yapılandırmacı yaklaşımla kavram öğretimine yönelik model geliştirme (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 50. Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 51. Uslu, S., Yazıcı, K. & Çetin, M. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(23), 756-778.  [Google Scholar]
 52. Xu, X., Hong T., Li, B., & Liu, W. (2014). Effect of internet on Chinese patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy. The Patient, 8(2), 179-185. doi:10.1007/s40271-014-0072-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 53. Xu, D., Xie, H. & Yan, C. (2017). Triple-bit quantization with asymmetric distance for image content security. Machine Vision and Applications, 28, 771–779. DOI 10.1007/s00138-017-0853-3 [Google Scholar]
 54. Webb, M. (2014). Pedagogy with information and communications technologies in transition. Education and Information Technologies, 19(2), 275–294 [Google Scholar]
 55. Yeşiltaş, E. (2017). Ders notları. 30.04.2020 Retrieved From http://blog.erkanyesiltas.com/category/ders-notlari/ozel-ogretim-yontemleri-ii/.04.2020 [Google Scholar]
 56. Yılmaz, E. & Aladağ, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının gazete ve dergi takip etme alışkanlıkları ile medya okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 1-15. DOI: 10.12780/uusbd.30219 [Google Scholar]
 57. Yılmaz, K. & Horzum, M. B. (2005). Küreselleşme, bilgi teknolojileri ve üniversite. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 103-121.  [Google Scholar]
 58. Zhang, S., Liang, J., He, R. & Sun, Z. (2015). Code consistent hashing based on information-theoretic criterion. IEEE Trans. Big Data 1(3), 84–94. [Google Scholar]