International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(4) 165-191

Examination of Prospective Teachers’ Reading Habits and Speaking Self-Efficacies

Aslı Yüksel, Fatma Betul Şenol & Tuğçe Akyol

pp. 165 - 191   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.631.8   |  Manu. Number: MANU-2312-01-0001.R1

Published online: December 30, 2023  |   Number of Views: 51  |  Number of Download: 120


Abstract

This study was conducted to determine the relationship between the reading habits and speaking self-efficacies of prospective teachers. Correlational survey method, which is one of the qualitative research models, was adopted for the study. A total of 114 prospective teachers attending the first grade of Classroom Teaching and Pre-school Education undergraduate programs of Alanya Alaaddin Keykubat University’s Faculty of Education during 2018-2019 Academic Year’s spring semester formed the target population of the study.  Since the whole of target population was possible to reach, sampling was not applied. “Attitude Scale for Reading Habit” and “Scale for Speaking Self-Efficacy” developed respectively by Gömleksiz (2004) and Katrancı and Melanlıoğlu (2013) were used as data collection tools for the study.  For the analysis of the data, Mann-Whitney U Test, which is one of the non-parametric tests, was used in two groups and Kruskal-Wallis H Test was used in more than two groups. Also, Spearman Correlation test was applied to determine the relationship between the reading habits and self-efficacies of prospective teachers.  It was inferred from the study that the attitudes of prospective teachers through the reading habits and speaking self-efficacies are high. It was found that their attitudes towards the reading habits significantly differ according to their gender and reading frequencies, but not to their branches and library visiting frequencies.  Moreover, it was concluded that the prospective teachers’ speaking self-efficacies do not significantly differ according to their genders, branches, library visiting frequencies, and reading frequencies.  However, it was found out that there is a statistically significant, weak, positive correlation between the reading habits and speaking self-efficacies of prospective teachers. 

Keywords: Prospective teacher, reading habit, speaking self-efficacy


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yuksel, A., Senol, F.B. & Akyol, T. (2023). Examination of Prospective Teachers’ Reading Habits and Speaking Self-Efficacies . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(4), 165-191. doi: 10.29329/epasr.2023.631.8

Harvard
Yuksel, A., Senol, F. and Akyol, T. (2023). Examination of Prospective Teachers’ Reading Habits and Speaking Self-Efficacies . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(4), pp. 165-191.

Chicago 16th edition
Yuksel, Asli, Fatma Betul Senol and Tugce Akyol (2023). "Examination of Prospective Teachers’ Reading Habits and Speaking Self-Efficacies ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (4):165-191. doi:10.29329/epasr.2023.631.8.

References
 1. Akbaba, R. S. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıkları ve okumaya yönelik tutumları. Turkish Studies, 12(18), 35-52. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12215 [Google Scholar]
 2. Akbay, L. (2019). İlişkisel araştırmalar. Şen, S. ve Yıldırım, İ. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (117-135). Nobel Yayıncılık.  [Google Scholar]
 3. Akkaya, A. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma sorunlarına ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 405-420. [Google Scholar]
 4. Akın, E. (2016a). Türkçe öğretmen adaylarının konuşma öz yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Siirt Üniversitesi örneği). Route Educational and Social Science Journal, 3(1), 75-90. http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.476 [Google Scholar]
 5. Akın, E. (2016b). Ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığı ve yazma tutumları ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 469-483. [Google Scholar]
 6. Alpar, R. (2014). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinde örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlik güvenilirlik. Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Arı, E. ve Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128. [Google Scholar]
 8. Arslan, Y., Çelik, Z., ve Çelik, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113-124. [Google Scholar]
 9. Arslan, A., Ilıman, E., ve Aslan, R. (2019). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin konuşma kaygıları ve öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Human Studies, 2(4), 124-147. https://doi.org/10.35235/uicd.526073 [Google Scholar] [Crossref] 
 10. Aslantürk, E. ve Saracaloğlu, A. S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 155-176.  [Google Scholar]
 11. Aydın, E.  ve Başoğlu, N. (2014). Çağrı merkezi hizmetleri programı öğrencilerinin konuşma becerileri özyeterlik algıları: Çaycuma Meslek Yüksekokulu örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 33-43. [Google Scholar]
 12. Aydın, G.,  Şahin, A., Şahin, Y., Emre, K., ve Salı, M. K. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma öz yeterliliklerinin belirlenmesi (ÇOMÜ TÖMER örneği). Journal of Awareness, 2(3S), 549-564. [Google Scholar]
 13. Aydın, İ. S. (2013). Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterliklerine ilişkin ölçek geliştirme çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 33-46. [Google Scholar]
 14. Aydın-Yılmaz, Z. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığı. İlköğretim Online, 5(1), 1-6. [Google Scholar]
 15. Baki, Y. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma öz yeterlikleri ve iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 13(19), 213-233. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13949 [Google Scholar]
 16. Baki, Y. ve Gökçe, B. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma kültürü düzeylerinin incelenmesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 353-375. https://doi.org/10.31464/jlere.676829 [Google Scholar] [Crossref] 
 17. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191 [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice Hall. [Google Scholar]
 19. Bandura, A. (1994). Self-efficacy. Ramachaudran, V. S.  (Ed.), Encyclopedia of human behavior (71 81). Academic Press. [Google Scholar]
 20. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman. [Google Scholar]
 21. Batur, Z., Gülveren, H., ve Bek, H. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 32 49. https://doi.org/10.12780/UUSBD61 [Google Scholar] [Crossref] 
 22. Biçer, A.  ve Ercan, Z. G. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının okuma alışkanlığını etkileyen faktörlerin incelenmesi (Trakya Üniversitesi örneği). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 42-55.  [Google Scholar]
 23. Boylu, E. ve Çangal, Ö. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Bosna-Hersekli öğrencilerin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(1), 349-368. https://doi.org/10.7884/teke.422 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Bozpolat, E. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği).  Journal of World of Turks, 2(1), 411 428. [Google Scholar]
 25. Büyükikiz, K. K. (2012). Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancılar için yazma becerisi öz yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 69-80. [Google Scholar]
 26. Büyüköztürk, Ş.,  Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 27. Can, R., Türkyılmaz, M. ve Karadeniz, A. (2010). Ergenlik dönemi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-21.  [Google Scholar]
 28. Carnegie, D. (1995). Etkili konuşmanın çabuk ve kolay yolu. Mert Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Ceran, D. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 337-358. https://doi.org/10.9761/jasss_326 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Coles, M., & Hall, C. (2002). Gendered reading: Learning from children’s reading choices. Journal of Research in Reading, 25(1), 96-108. https://doi.org/10.1111/1467-9817.00161 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Çiçekli- Koç, G. ve Engin, G. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya ilişkin tutumları (Ege Üniversitesi örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi KKEFD, 30, 71-83. [Google Scholar]
 32. Deniz, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 3(2), 46-64. [Google Scholar]
 33. Duran, E. ve Sezgin B. (2012). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının ve ilgilerinin belirlenmesi. Turkish Studies, 7(4), 1649-1662. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3498 [Google Scholar]
 34. Durualp, E., Çiçekoğlu, P., ve Durualp, E. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarının internet ve kitap okuma alışkanlıkları açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 115-132. [Google Scholar]
 35. Durukan, E. ve Arslan, N. (2018). Okuma alışkanlığı. Alyılmaz, S. ve Karahan, B.Ü. (Ed.), Okuma eğitimi (145-156). Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 36. Duman, B. ve Gökmen, T. (2018). Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 13-22.   [Google Scholar]
 37. Erbaş, Y. H. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından analizi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(2), 867-885. https://doi.org/10.30703/cije.804935  [Google Scholar] [Crossref] 
 38. Erdağı- Toksun, S. (2019). Okul öncesi öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1-9. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.657615 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Eyüp, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin konuşma becerilerini kullanmaya yönelik tutumları. Milli Eğitim, 197, 95-113.  [Google Scholar]
 40. Flannagan, J. S. (2007). A study of student achievement based on autonomous learning and self efficacy [Unpublished doctoral dissertation]. Regent University. [Google Scholar]
 41. Gedik, M. (2015). Siirt örnekleminde ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının incelenmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(13), 77 93. [Google Scholar]
 42. Gömleksiz, M. N. (2004a). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).  [Google Scholar]
 43. Gömleksiz, M. N. (2004b). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 185-195. [Google Scholar]
 44. Hassell, S. H., & Lutz, C. (2006). A survey of the habits and attitudes of urban middle school students toward leisure reading. Young Adult Library Services, 39-45. [Google Scholar]
 45. Helmke, A. (1989). Mediating processes between children’s self-concept of ability and mathematical achievement: A longitudinal study. Mandel, H., DeCorte, E., Bennett, N. And Friedrich H. F. (Ed.), Learning and ınstruction. Pergomon Press. [Google Scholar]
 46. Hopper, R. (2005). What are teenagers reading? Adolescent fiction reading habits and reading choices. Literacy, 39(3). https://doi.org/10.1111/j.1467-9345.2005.00409.x [Google Scholar] [Crossref] 
 47. Huang, S., Capps, M., Blacklock, J., & Garza, M. (2014). Reading habits of college students in the United States. Reading Psychology, 35(5), 437-467. http://dx.doi.org/10.1080/02702711.2012.739593 [Google Scholar]
 48. Işık, A. D. ve Demir, N. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi: Bartın Üniversitesi örneklemi. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(2), 70-85. http://dx.doi.org/10.29250/sead.325522 [Google Scholar]
 49. İnce-Samur, A. Ö. (2016). Okuma kültürü nasıl kazandırılır, okulöncesi dönem/0‐6 yaş. Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 50. İşcan, A. (2013). İletişim, konuşma ve konuşmayla ilgili temel kavramlar. Kılınç, A. ve Şahin, A. (Ed.), Konuşma eğitimi (1-27). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 51. Karasu-Avcı, E. ve Faiz, M. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları. International Journal of Field Education, 5(2), 133-151. https://doi.org/10.32570/ijofe.641873 [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Katrancı, M. (2014). Öğretmen adaylarının konuşma becerisine yönelik öz yeterlik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 174-195. [Google Scholar]
 53. Katrancı, M. (2015). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin kitap okuma motivasyonlarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62. [Google Scholar]
 54. Katrancı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma öz yeterlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 651- 665. [Google Scholar]
 55. Kaya, Ö. ve Bozkurt, B. Ü. (2019). Türkçe öğretmenlerinin konuşma becerisi yeterliklerine ilişkin bir durum çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(3), 670-691. Kaya, Ö., & http://dx.doi.org/10.30703/cije.524846 [Google Scholar]
 56. Koçak, B., Çermik, F., Polat, S., ve Şahin, N. (2016). Öğretmen adaylarının kitap okuma tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 395-411.  [Google Scholar]
 57. Koçyiğit, S. (1990). Okuma alışkanlığı. Millî Eğitim, 97, 28-29. [Google Scholar]
 58. Konan, N. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin okuma alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(1), 31-59. [Google Scholar]
 59. Korkmaz, B. (2008). Okuma öğretimi. Tazebay,  A. ve Çelenk, S. (Ed.), Türkçe öğretimi (70-127). Maya Akademik Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 60. Kurudayıoğlu, M. ve Güngör, H. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin konuşma öz yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1105-1121. [Google Scholar]
 61. Kurulgan, M. ve Çekerol, S. (2008). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 237-258. [Google Scholar]
 62. Kuş, Z. ve Türkyılmaz, M. (2010). Sosyal bilgiler ve Türkçe öğretmeni adaylarının okuma durumları: (İlgi, alışkanlık ve okuma stratejilerini kullanım düzeyleri). Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 11- 32. [Google Scholar]
 63. Logan, S., & Johnston, R. (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: examining where these differences lie. Journal Research in Reading, 32(2), 199-214. https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2008.01389.x [Google Scholar] [Crossref] 
 64. Mete, G. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir araştırma (Malatya ili örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 43-66.  [Google Scholar]
 65. McNinch, George. W., & Steelman, P. (1990). Perceived reading status of teacher education students. Reading Improvement, 27(3), 203-206. [Google Scholar]
 66. McQuillan, J. (1997). The effects of incentives on reading. Reading Research and Instruction, 36(2), 111-125. https://doi.org/10.1080/19388079709558232 [Google Scholar] [Crossref] 
 67. Odabaş, H. (2005). Ülkemizde okuma alışkanlığı ve eleştirel okuma. 41. Kütüphane Etkinleri: Öğrenen Toplumda Okul Kütüphaneleri (31 Mart 2005), Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/ogrelfiles/ho/Ulkmzde_ okm_al_ve_el_okm.doc  [Google Scholar]
 68. Odabaş, H., Odabaş, Z. Y. ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465. [Google Scholar]
 69. Olson, M. W., & Gillis, M. (1983). Teaching reading study skills and course content to preservice teachers. Reading World, 23(2), 124-133. [Google Scholar]
 70. Özbay, M., Bağcı, H., ve Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 117-136. [Google Scholar]
 71. Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim surecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277 306. [Google Scholar]
 72. Özdemir, O., Özdemir, M., ve Kaya, B. (2015). Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 219-233. [Google Scholar]
 73. Özden, M. (2018). Türkçe eğitimi lisans öğrencilerinin konuşma becerisi öz yeterlikleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1917-1930. [Google Scholar]
 74. Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin öz yeterlilik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 75. Palani, K. K. (2012) Promoting reading habits and creating literate society. International Refereed Research Journal, 2(1), 90-94. [Google Scholar]
 76. Sağlam, Ö. ve Doğan, Y. (2013). 7. sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 43-56. [Google Scholar]
 77. Saracaloğlu, A. S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI(II), 187-206.  [Google Scholar]
 78. Semerci, Ç. (2002). Türk üniversitelerinde beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Eğitim ve Bilim, 27(125), 36-43. [Google Scholar]
 79. Smaragdi, U. J., & Jonsson, A. (2006). Book reading in leisure time: long-term changes in young peoples’ book reading habits. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(5), 519-540. https://doi.org/10.1080/00313830600953600 [Google Scholar] [Crossref] 
 80. Şahin, A. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının sosyo ekonomik düzeylerine göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 367-388. [Google Scholar]
 81. Şengül-Bircan, T. (2017). Tarih öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Zeitschrift für die Welt der Türken, 9(1), 25-40.  [Google Scholar]
 82. Şentürk, R. ve Göçer, A. (2019). Öğretmen adaylarının okuma motivasyonlarının değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(44), 332-358. [Google Scholar]
 83. Tanju, E. H. (2010). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığına genel bir bakış. Aile ve Toplum, 6(22), 30 39. [Google Scholar]
 84. Taş, H. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve tercihleri üzerine bir değerlendirme. Ululararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(3), 1947-1975. [Google Scholar]
 85. Tekbıyık, A. (2019). İlişkisel araştırma yöntemi. Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (Ed.), Eğitimde araştırma yöntemleri (164-178). Pegem Akademi [Google Scholar]
 86. Tekşan, K. ve Çinpolat, E. (2018). Öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumları ve konuşma öz yeterlik algıları. Turkish Studies, 13(11), 1219-1236. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13400 [Google Scholar]
 87. Tel, M., Öcalan, M., Ramazanoğlu, F., ve Demirel, E. T. (2007). Bazı sosyo-ekonomik değişkenlere göre beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 185-199. [Google Scholar]
 88. Temizkan, M. (2009). Metin türlerine göre okuma eğitimi. Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 89. Viau, R. (2015). Okulda motivasyon. Okulda güdülenme ve güdülenmeyi öğrenme. (Budak, Y., Çev.). Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 90. Yağcı, Y. (2007). Çocuk ve gençlerin kitaba ulaşmasındaki köprüler. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 62 71. [Google Scholar]
 91. Yalman, M., Özkan, E., ve Başaran, B. (2015). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okuma alışkanlıklarının incelenmesi: Dicle Üniversitesi örneği. EKEV Akademi Dergisi, 61, 463-478. [Google Scholar]
 92. Yalman, M., Özkan, E., ve Kutluca, T. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları üzerine betimsel bir araştırma: Dicle Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 291-305. [Google Scholar]
 93. Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 45(45), 88-104. [Google Scholar]
 94. Yıldırım, M. ve Ceylan, O. (2018). Lise öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının demografik özelliklerine göre karşılaştırılması (Amasya ili örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 734-746. [Google Scholar]
 95. Yıldız, D., Ceran, D., ve Sevmez, H. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları profili. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 141-166. https://doi.org/10.12780/uusbd.42426 [Google Scholar] [Crossref] 
 96. Yıldız, D. Ç. ve Yavuz, M. (2012). Etkili bir konuşma ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 7(2), 319-334. https://doi.org/10.12780/uusbd.42426 [Google Scholar] [Crossref] 
 97. Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16(4), 441-460. [Google Scholar]
 98. Yılmaz, B. (2007). Okuma kültürü ve okullarda uygulama sorunları toplantısı: Okuma alışkanlığı ve öğretmen. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 99. Yılmaz, B., Köse, E., ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 22-51. [Google Scholar]
 100. Yılmaz, M. ve Benli, N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 281-291. [Google Scholar]
 101. Yılmaz, M. ve Ertem, İ. S. (2020). İlkokul öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 6(34), 2210-2219.  http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.489 [Google Scholar]