International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(2) 49-69

Examining the Persuasive Speech Proficiency of Fourth-Grade Primary School Students

Şeyma Özdil & Erol Duran

pp. 49 - 69   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.548.3   |  Manu. Number: MANU-2212-19-0006.R2

Published online: June 07, 2023  |   Number of Views: 49  |  Number of Download: 149


Abstract

The aim of this research was to identify the persuasive speech skills of fourth-grade primary school students. The study employed a quantitative method and survey design, and the study group consisted of 126 students in the fourth grade of primary school selected using a convenient sampling technique. Data for the first and second sub-problems of the study were collected over a period of five weeks using student video recordings, plan sheets, and a persuasive speech rubric. These recordings and sheets were assessed by two raters. The collected data were presented in the form of themes and descriptive tables. The results of the study indicated that the persuasive speech skills of the students were largely at medium and low levels. In addition, the results showed that female students demonstrated relatively higher levels of success in terms of persuasive speech skills compared to male students. A literature review was also conducted for the third sub-problem of the research, and examples of achievements in relation to persuasive speech skills for fourth-grade students were presented. Based on the results of this study, it can be concluded that students generally require the development of their speaking skills, with a particular focus on persuasive speech.

Keywords: Speaking, Persuasive Speech, Level of Determination


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozdil, S. & Duran, E. (2023). Examining the Persuasive Speech Proficiency of Fourth-Grade Primary School Students . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(2), 49-69. doi: 10.29329/epasr.2023.548.3

Harvard
Ozdil, S. and Duran, E. (2023). Examining the Persuasive Speech Proficiency of Fourth-Grade Primary School Students . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(2), pp. 49-69.

Chicago 16th edition
Ozdil, Seyma and Erol Duran (2023). "Examining the Persuasive Speech Proficiency of Fourth-Grade Primary School Students ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (2):49-69. doi:10.29329/epasr.2023.548.3.

References
 1. Akım, F. (2015). Halkla ilişkilerde etkili konuşma ve sunum teknikleri. Der Kitabevi. [Google Scholar]
 2. Akkaya, A. (2020). An analysis of the persuasion strategies used by Turkish language teachers to persuade their students. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 351-370. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.251.20 [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Aktaş, E. (2020). Konuşma eğitimi açısından Türkçe öğretmeni adaylarının ikna edici konuşmalarında kullandıkları ikna teknikleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (21), 180-197. DOI: 10.29000/rumelide.839173 [Google Scholar]
 4. Altunbay, M. (2021). Konuşma eğitiminin temel kavramları. (Ed. Ü. Şen). In Dil eğitiminin temel kavramları (3th Ed. , pp. 47-68). Pegem. [Google Scholar]
 5. Atalmış, E. (2019). Tarama araştırmaları. (Ed. S. Şen, & İ. Yıldırım). In Eğitimde araştırma yöntemleri (pp. 97-116). Nobel. [Google Scholar]
 6. Atik, S., & Aykaç, N. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe öğretim programlarının eğitim programı ögeleri açısından değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 586-607.  [Google Scholar]
 7. Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 10(15), 137-158. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8817 [Google Scholar]
 8. Blivens, T. L. (2003). The repeated speech assignment: implications for public speaking pedagogy. [Doctoral Dissertation, Texas Tech University].  [Google Scholar]
 9. Bıyık, M. (2018). İkna edici metin yazmanın öğretimi. (Ed. H. Akyol ve M. Yıldız). In kuramdan uygulamaya yazma öğretimi (pp. 188-215). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Bozkurt, B. Ü. (2017). Türkçe anadili konuşucuları için konuşma becerisi değerlendirme çerçevesi önerisi. Anadili Eğitimi Dergisi, 5(4), 924-947. DOI:10.16916/aded.336385 [Google Scholar]
 11. Creswell, J. W. (2012). Karma yöntem araştırmalarına giriş. (Trans. M. Sözbilir). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 12. Demirel, Ö., & Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Deniz, K. (2007). İlköğretim ikinci kademede konuşma ve dinleme yoluyla öğrencileri ikna üzerine bir araştırma. [Doctoral Dissertation, Gazi Üniversitesi].  [Google Scholar]
 14. Dockrell, J., Lindsay, G., Roulstone, S., & Law, J. (2014). Supporting children with speech, language and communication needs: an overview of the results of the better communication research programme. International journal of Language & Communication disorders, 49(5), 543-557. DOI: 10.1111/1460-6984.12089 [Google Scholar]
 15. Doğan, F., & Çifci, S. (2021). The effect of storytelling skill acquisition on the ımpromptu speaking attitudes and anxiety levels of 6th grade students. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(3), 189-199. DOI:10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.189 [Google Scholar]
 16. Dölek, O., & Dolunay, S. K. (2022). Investigating speaking performance in terms of cultural capital. International Journal of Progressive Education, 18(1), 285-297. DOI: 10.29329/ijpe.2022.426.16 [Google Scholar]
 17. Erdoğan, Ö., Uzuner, F. G., & Gülay, A. (2018). Sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesine ilişkin sınıf öğretmenlerinin yaptıkları çalışmaların incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 166-182. DOI:10.16916/aded.369876 [Google Scholar]
 18. Erkek, G. (2022). Activity suggestions to develop critical reading and writing skills. International Journal of Education & Literacy Studies, 10(2), 65-70. DOI:10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.65 [Google Scholar]
 19. Göçer, A. (2018). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. (2nd ed.). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 20. Grayson, N., & Napthine-Hodgkinson, J. (2020). How improvisation techniques can support researchers with the development of public speaking skills. Journal of Learning Development in Higher Education. (19), 1-17. https://doi.org/10.47408/jldhe.vi19.611 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Grugeon, E., Dawes, L., Smith, C., & Hubbard, L. (2005). Teaching speaking and listening in the primary school. David Fulton Publishers. [Google Scholar]
 22. Gündüz, O. (2007). Konuşma eğitimi. A. Kırkkılıç, & H. Akyol (Ed.). In ilköğretimde Türkçe öğretimi (pp. 93-146). Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Gündüz, O., & Şimşek, T. (2014). Uygulamalı konuşma eğitimi el kitabı / anlatma teknikleri 2. Grafiker Yayınları.  [Google Scholar]
 24. Güneş, F. (2021). Türkçe öğretimi: Yaklaşımlar ve modeller. (9th ed.). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 25. Gürlek, M. (2015). Konuşmada ikna ve motivasyon. A. Şahin (Ed.). In konuşma eğitimi: Yöntemler-etkinlikler (pp. 145-150). Pegem Akademi.   [Google Scholar]
 26. Gürüz, D., & Temel-Eğinli, A. (2013). İletişim becerileri: Anlamak-anlatmak-anlaşmak. Nobel Yayın. [Google Scholar]
 27. İnceoğlu, M. (2011). Tutum algı iletişim. (6th ed.). Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 28. Kaftan-Ayan, H., Arslan, Ü., Kul, S., & Yılmaz, N. (2021). İlkokul Türkçe ders kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 29. Kalaycı, N., & Yıldırım, N. (2020). Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi ve değerlendirilmesi (2009-2017-2019). Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 238-262. https://doi.org/10.24315/tred.580427 [Google Scholar] [Crossref] 
 30. Kan, M. O., & Erbaş, A. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2228-2246.  [Google Scholar]
 31. Kaptan, A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma beceri düzeylerinin belirlenmesi. [Master’s Dissertation, Osmangazi Üniversitesi].  [Google Scholar]
 32. Karadoğan-Doruk, E. (2015). İknanın sosyal psikolojisi (Temel kavramlar ve kuramlarıyla). Derin Yayınları.  [Google Scholar]
 33. Karafilik, F., Bozkır, İ., & Koç, A. (2020). İlkokul 4. sınıf Türkçe çalışma kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.  [Google Scholar]
 34. Kardaş, M. N. (2020). Konuşma eğitimi. Pegem Akademi. [Google Scholar]
 35. Kardaş, M. N., & Tunagür, M. (2018). Konuşma eğitiminin temel kavramları. (Ed. M. N. Kardaş, & R. Koç). In dil ve edebiyat eğitiminin temel kavramları (pp. 137-149). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 36. Kasa-Ayten, B., & Hatipoğlu, B. (2021). Türkçe dersinde konuşma eğitimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Journal of History School, 53, 2467-2495. DOI:10.29228/joh.52007 [Google Scholar]
 37. Konuk, S. (2017). İkna edici yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. [Doctoral Dissertation, Marmara Üniversitesi].  [Google Scholar]
 38. Kurudayıoğlu, M., & Gociaoğlu, B. (2021). İkna Edici Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Monroe’nun Motive Edilmiş Dizisi Tekniği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2) , 314-329. https://doi.org/10.16916/aded.859485 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Kurudayıoğlu, M., & Kiraz, B. (2020). Hazırlıksız konuşma stratejileri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (20), 167-189. DOI: 10.29000/rumelide.791129 [Google Scholar]
 40. Kurudayıoğlu, M., & Sevindik, F. (2020). İkna edici konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik önerileri. Turkish Studies-Education, 15(1), 289-301. DOI:10.29228/TurkishStudies.40137 [Google Scholar]
 41. Kurudayıoğlu M., & Yılmaz E. (2013). İkna edici yazma açısından Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları metinlerin incelenmesi. VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (25-28 Eylül 2013), Bilkent Üniversitesi ve Tiran Üniversitesi, Tiran, Arnavutluk. [Google Scholar]
 42. Leon, T. M. (2008). Middle-school students comprehending, analysing, and evaluating persuasive text. [Unpublished Doctoral Dissertation, Maryland University].  [Google Scholar]
 43. Locke-Stanley, S. (2017). Promoting persuasion knowledge in third and fourth graders through advertising literacy and argumentation interventions. Doctoral Dissertation, University of Wisconsin-Milwaukee, ABD. [Google Scholar]
 44. Lucas, S. (2011). The art of public speaking. (11th ed.). McGraw-Hill. [Google Scholar]
 45. MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. MEB Yayınları. [Google Scholar]
 46. MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 47. MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar)öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı. [Google Scholar]
 48. MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2019). Türkçe dersi programı (ilkokul ve ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8.sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. [Google Scholar]
 49. Monroe, A. H. (1943). Monroe’s principles of speech. Scott, Foresman & Company. [Google Scholar]
 50. Okur, A., Göçen, G., & Süğümlü, Ü. (2013). İkna edici yazma ve karşılaştırmalı bir araştırma: Avustralya ana dili öğretimi ders materyalleri ve Türkiye örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 167-197.  [Google Scholar]
 51. Örge-Yaşar, F. (2020). Konuşma türleri. (Ed. M. N. Kardaş). In konuşma eğitimi (pp. 203-220). Pegem Akademi. [Google Scholar]
 52. Özdil, Ş., & Duran, E. (2023). Development of persuasive speaking skills rubrics for primary school fourth grade students. International Journal of Education and Literacy Studies, 11(1), 59-67. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.59 [Google Scholar]
 53. Özkan, E., & Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(3), 1290-1301. https://doi.org/10.17679/inuefd.1006027 [Google Scholar] [Crossref] 
 54. Roberts, T., & Billings, L. (2009). Speak up and listen. Phi Delta Kappan, 91(2), 81-85.  [Google Scholar]
 55. Sağlam, Ö., & Doğan, Y. (2013). 7. sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 43-56.  [Google Scholar]
 56. Taşer, S. (2009). Konuşma eğitimi. Pegasus Yayınları. [Google Scholar]
 57. Thomas, D., & To, V. (2016). Nominalisation in high scoring primary and secondary school persuasive texts. The Australian Journal of Language and Literacy, 39(2), 135-148.  [Google Scholar]
 58. Tutar, H., & Yılmaz, M. K. (2010). Genel iletişim: Kavramlar ve modeller. Seçkin. [Google Scholar]
 59. Uğur-Yalçın, I. (2019). İlkokul Türkçe ders kitabı. Özgün.   [Google Scholar]
 60. Walker, N. (2014). Listening: the most difficult skill to teach. Encuentro, 23, 167-175. [Google Scholar]
 61. Yağmur-Şahin, E., & Varışoğlu, B. (2015). Konuşma türleri ve konuşmada nezaket kuralları. (Ed. A. Şahin). In konuşma eğitimi-yöntemler, etkinlikler (pp. 120-144). Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 62. Yalçın, A. (2018). Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri. (4th ed.). Akçağ. [Google Scholar]
 63. Yangil, M. K., & Topçuoğlu Ünal, F. (2019). İkna etme tekniğinin konuşma tutumu üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 321-336. DOI:10.16916/aded.510840 [Google Scholar]
 64. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin. [Google Scholar]
 65. Yustina, L. S. (2012). Children’s language development in learning speaking and listening. Al-Ta lim Journal, 19(3), 245-252. https://doi.org/10.15548/jt.v19i3.59 [Google Scholar] [Crossref] 
 66. Zelzele, E. B., & Ateş, S. (2022). Sınıf öğretmenlerinin ilkokulda ikna edici yazma öğretimi ile ilgili görüşleri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 10(1), 1-23. https://doi.org/10.35233/oyea.1049358 [Google Scholar] [Crossref]