International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2023, Vol. 18(1) 145-174

Evaluation of Educational Games Prepared by Mathematics Teacher Candidates According to Game Design Key Model

Gülçin Oflaz

pp. 145 - 174   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2023.525.7   |  Manu. Number: MANU-2301-04-0004.R1

Published online: March 08, 2023  |   Number of Views: 83  |  Number of Download: 167


Abstract

If chosen carefully according to teaching purposes and incorporated into the curriculum, games can enhance teaching and learning. The use of didactic games while teaching maths can support students' motivation and performance during the lesson. Therefore, educational games should be preferred in maths classes as an alternative teaching method. In this study, math teacher candidates' processes of developing educational games were observed, and the aim was to determine their opinions about the process. 52 teacher candidates form the participants of this research, which was conducted as a case study. Teacher candidates were informed about the properties of educational games, and they were asked to develop a mathematical game according to the Game Design Key Model developed by Özkan (2018). The research data was obtained using Game Design Key Model, structured interview forms, and daily plans. The obtained data was analyzed with descriptive and content analysis techniques. The games developed for the study were categorized according to their grade level, design purpose, learning area, game type, the way the game was developed, goal, the obstacle of the game, basic mechanics, feedback, and the number of players. Teacher candidates' views on the process were categorized as factors that make the process difficult and easier, and things that are enjoyed and disliked during the process.

Keywords: Educational Games, Game Design Key Model, Mathematics Teacher Candidates


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Oflaz, G. (2023). Evaluation of Educational Games Prepared by Mathematics Teacher Candidates According to Game Design Key Model . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(1), 145-174. doi: 10.29329/epasr.2023.525.7

Harvard
Oflaz, G. (2023). Evaluation of Educational Games Prepared by Mathematics Teacher Candidates According to Game Design Key Model . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 18(1), pp. 145-174.

Chicago 16th edition
Oflaz, Gulcin (2023). "Evaluation of Educational Games Prepared by Mathematics Teacher Candidates According to Game Design Key Model ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 18 (1):145-174. doi:10.29329/epasr.2023.525.7.

References
 1. Afari, E., Aldridge, J. M., & Fraser, B. J. (2012). Effectiveness of using games in tertiary-level mathematics classrooms. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(6), 1369-1392. https://doi.org/10.1007/s10763-012-9340-5.  [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Aksoy, N.C. (2020). Çocuk gelişiminde oyun ve oyun tabanlı öğretim. N. C. Aksoy, E. H. Tanju Aslışen, &G. Sönmez Boran (Ed) In, Erken çocukluk döneminde çocukça eğitim. Ankara: Eğiten Kitap.  [Google Scholar]
 3. Altınbulak, D., Emir. S., & Avcı, C. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde eğitsel oyunlarin erişiye ve kaliciliğa etkisi. HAYEF Journal of Education, 3(2), 35-51. [Google Scholar]
 4. Ateş, B. K., & Bozkurt, E. (2021). Oyunlarla matematik öğretimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-17. [Google Scholar]
 5. Aykaç, M., & Kögce, D. (2019). Preservice Classroom Teachers' Opinions on Use of Educational Games in Instructions of Primary School Courses. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(1), 116-143. https://doi.org/10.29329/epasr.2019.186.7 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Babayiğit, Ö., & Gültekin, M. (2019). İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi uygulamaları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 450-483. [Google Scholar]
 7. https://doi.org/10.18039/ajesi.577376 [Google Scholar]
 8. Baki, A. & Kutluca, T. (2009). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programında zorluk çekilen konuların belirlenmesi. Education Sciences, 4(2), 604-619. [Google Scholar]
 9. Başün, A. R., & Doğan, M. (2020). Matematik eğitiminde uygulanan oyunla öğretimin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(7), 155-167. [Google Scholar]
 10. Battista, M. T. (1986). The Relationship of Mathematics Anxiety and Mathematical Knowledge to the Learning of Mathematical Pedagogy by Preservice Elementary Teachers. School Science and Mathematics, 86(1), 10-19. https://doi.org/10.1111/j.1949-8594.1986.tb11580.x [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Bisson, C., & Luckner, J. (1996). Fun in learning: The pedagogical role of fun in adventure education. Journal of Experiential Education, 19(2), 108-112. [Google Scholar]
 12. https://doi.org/10.1177/105382599601900208 [Google Scholar]
 13. Boz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf matematik dersinde oyunla öğretim yönteminin akademik başarıya etkisi. Uluslararası Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri Dergisi, 1(1), 27-45. [Google Scholar]
 14. Campos, H., & Moreira, R. (2016). Games as an educational resource in the teaching and learning of mathematics: An educational experiment in Portuguese middle schools. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47(3), 463-474. https://doi.org/10.1080/0020739X.2015.1075614 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Cengiz N. (2017). Teknoloji Destekli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Matematik Başarısına ve Matematik Kaygısına Etkisi (Unpublished Masters Dissertation). Gaziantep University, Institute of Educational Sciences, Gaziantep. [Google Scholar]
 16. Çankaya, S., & Karamete, A. (2008). Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrencilerin matematik dersine ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2). [Google Scholar]
 17.  Çelikler, D., Demir Kaçan, S., & Yenikalayci, N. (2021). Nomenclature of Cyclic and Aromatic Hydrocarbons by Educational Games: OrgChemGame. International Journal of Progressive Education, 17(4), 297-307. https://doi.org/10.29329/ijpe.2021.366.18  [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Dele-Ajayi, O., Strachan, R., Pickard, A. J., & Sanderson, J. J. (2019). Games for teaching mathematics in Nigeria: What happens to pupils' engagement and traditional classroom dynamics?. IEEE Access, 7, 53248-53261. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2912359 [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Demir, M. R. (2016). Farklı oyun türlerine dayalı matematik öğretiminin 1. sınıf öğrencilerinin erişi ve kalıcılık düzeylerine etkisi (Unpublished Doctoral Dissertation).  Necmettin Erbakan University, Konya. [Google Scholar]
 20. Dienes, Z. P. (1960): Building up mathematics (4th edition). London: Hutchinson Educational Ltd.  [Google Scholar]
 21. Dinçer, M. (2008). İlköğretim okullarında müziklendirilmiş matematik oyunlarıyla yapılan öğretimin akademik başarı ve tutuma etkisi (Unpublished Masters Dissertation). Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu. [Google Scholar]
 22. Divjak, B., & Tomić, D. (2011). The impact of game-based learning on the achievement of learning goals and motivation for learning mathematics-literature review. Journal of information and organizational sciences, 35(1), 15-30. [Google Scholar]
 23. Doğan, Z., & Sönmez, D. (2019). İlkokul öğretmenlerinin matematiksel oyunların matematik derslerinde kullanılması süreçlerine ilişkin görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 50(50), 96-108. https://doi.org/10.15285/maruaebd.545417 [Google Scholar] [Crossref] 
 24. Ernest, P. (1986). Games. A rationale for their use in the teaching of mathematics in school. Mathematics in school, 15(1), 2-5. [Google Scholar]
 25. https://doi.org/10.1093/teamat/5.3.97 [Google Scholar]
 26. Gün, H. K., Işık, O. R., & Şahin, B. (2021). Oyunla öğretimin olasılık başarısına ve matematik dersine tutuma etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7), 263-276. [Google Scholar]
 27. Gürbüz, R., Gülburnu, M., & Şahin, S. (2017). Oyun destekli kesir öğretimi hakkında öğretmen görüşleri: Video destekli bir çalişma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 98-132. [Google Scholar]
 28. Gürpınar, C. (2017). Fen bilimleri öğretiminde eğitsel oyun destekli öğretim uygulamalarının öğrenme ürünlerine etkisi (Unpublished Masters Dissertation). Kırıkkale University, Institute of Sciences, Kırıkkale. [Google Scholar]
 29. Johnson, W. D., Johnson, T. R. (1999). Learning together and alone: Cooperative, competitive and ındividualistic learning. Allyn and Bacon: Minnesota [Google Scholar]
 30. Jong, M. S. Y., Shang, J., Lee, F.-L., & Lee, J. H. M. (2008). Harnessing computer games in education. Journal of Distance Education Technologies, 6(1), 1-9. [Google Scholar]
 31. https://doi.org/10.4018/jdet.2008010101 [Google Scholar]
 32. Kaya, T. B., & Gökçek, T. (2021). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretimi için tasarladıkları oyunların farklı açılardan ele alınması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 600-621. [Google Scholar]
 33. Korkmaz, S. (2018). Eğitsel oyun geliştirerek desteklenen fen bilimleri öğretiminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi (Unpublished Masters Dissertation). Bartın University, Institute of Educational Sciences, Bartın. [Google Scholar]
 34. Köroğlu, H., & Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. kademede matematik konularının öğretiminde oyunlar ve senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. [Google Scholar]
 35. Lee, P. K. (1996). The use of mathematical games in teaching primary mathematics. The Mathematics Educator, 1(2), 172-180 [Google Scholar]
 36. MEB, 2018, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Matematik Dersi 6-8 Öğretim Programı, Ankara. [Google Scholar]
 37. Nejem, K. M. & Muhanna, W. (2013). The effect of using computer games in teaching mathematics on developing the number sense of fourth grade students. Educational Research and Reviews, 8(16), 1477-1482. [Google Scholar]
 38. Newstead, K. (1998). Aspects of children's mathematics anxiety. Educational Studies in mathematics, 36(1), 53-71. https://doi.org/10.1023/A:1003177809664 [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Ompok, C. C., Mei Teng, L., & Sapirai, J. (2021). Effect of Games towards Children's Mathematics Performance. Southeast Asia Early Childhood, 10(1), 1-17. [Google Scholar]
 40. Önen, F., Demir, S., & Şahin, F. (2012). Fen Öğretmen Adaylarının Oyunlara İlişkin Görüşleri ve Hazırladıkları Oyunların Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3). [Google Scholar]
 41. Orim, R. E., & Ekwueme, C. O. (2011). The roles of games in teaching and learning of mathematics in junior secondary schools. Global Journal of Educational Research, 10(2), 121-124. [Google Scholar]
 42. Özata, M., & Coşkuntuncel, O. (2019). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde eğitsel matematik oyunlarının kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 662-683. https://doi.org/10.17860/mersinefd.619983 [Google Scholar] [Crossref] 
 43. Özkan, Z. (2018). Bir eğitsel oyun tasarım modeli önerisi: oyun tasarımı anahtarı (Unpublished Doctoral Dissertation). Bahçeşehir University, İstanbul). [Google Scholar]
 44. Russo, J., Russo, T., & Bragg, L. A. (2018). Five principles of educationally rich mathematical games. Australian Primary Mathematics Classroom, 23(3), 30-34. [Google Scholar]
 45. Sarigoz, O. (2019). Augmented reality, virtual reality and digital games: a research on teacher candidates. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14(3), 41-63. [Google Scholar]
 46. https://doi.org/10.29329/epasr.2019.208.3 [Google Scholar]
 47. Savaş, E., & Gülüm, K. (2014). Geleneksel oyunlarla öğretim yöntemi uygulamasının başarı ve kalıcılık üzerine etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 183-202. [Google Scholar]
 48. Saygı, E. & Alkaş Ulusoy, Ç. (2019). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının hafıza oyunları ile hafıza oyunlarının matematik öğretimine katkısına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 331-345. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-446550 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Seçkin Kapucu, M. & Çağlak, S. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarinin eğitsel oyun tasarlama ve sürece ilişkin görüşler: Bir durum çalişmasi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 536-573. https://doi.org/10.14520/adyusbd.364051. [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Somen, T., & Metin Goksu, M. (2020). Teacher Opinions on the Use of Educational Games in Social Studies Course. International Journal of Progressive Education, 16(6), 164-183. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.280.10 [Google Scholar] [Crossref] 
 51. Sumpter, L. (2015). Recreational Mathematics-Only For Fun?. Journal of Humanistic Mathematics, 5(1), 121-138. https://doi.org/10.5642/jhummath.201501.07 [Google Scholar] [Crossref] 
 52. Taylan, H. H., Kara, H. Z., & Durğun, A. (2017). Ortaokul ve lise öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri üzerine bir araştırma. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 78-87. [Google Scholar]
 53. Tural, H. (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi (Unpublished Doctoral Dissertation). Dokuz Eylül University, Institute of Educational Sciences, İzmir.  [Google Scholar]
 54. Tüzün, H., Arkün, S., Bayırtepe, E., Kurt, F. & Yermeydan Uğur, B. (2006). Fonksiyonlar konusunun oyun ortamında öğretilmesi. Matematik Etkinlikleri 2006 - 5. Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitabı. [Google Scholar]
 55. Uğurel, İ., & Moralı, S. (2008). Matematik ve oyun etkileşimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 75-98. [Google Scholar]
 56. Usta, N., Işık, A. D., Şahan, G., Genç, S., Taş, F., Gülay, G., & Küçük, K. (2017). Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde oyunların kullanımı ile ilgili görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 328-344. [Google Scholar]
 57. https://doi.org/10.24289/ijsser.270771 [Google Scholar]
 58. Vankúš, P. (2005). History and present of didactical games as a method of mathematics’ teaching. Acta Didactica Universitatis Comenianae-Mathematics, 5, 53-68. [Google Scholar]
 59. Vankúš, P. (2008). Games based learning in teaching of mathematics at lower secondary school. Acta Didactica Universitatis Comenianae Mathematics, 8(8), 1-19. [Google Scholar]
 60. Verhoeff, T. (1997). The role of competitions in education. Future world: Educating for the 21st century, 1-10.  [Google Scholar]
 61. Yeşilyurt, S. (2004). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin terazi dengesi ve çözünmeyi hatırlayarak analiz ve sentez yapmada deney ve oyunun etkisi. İlköğretim Online, 3(1).  [Google Scholar]
 62. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]