International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(1) 374-393

Trends of Articles on Technology-Assisted Turkish Education

Abdullah Şahin, Burcu Çiftçi & Mert Başbayrak

pp. 374 - 393   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.334.20   |  Manu. Number: MANU-2005-11-0002.R1

Published online: March 24, 2021  |   Number of Views: 141  |  Number of Download: 598


Abstract

The aim of this research is to determine the tendencies of the articles published on the use of technology in Turkish education from different aspects such as subject fields, methods, data collection tools used in research, data analysis methods, sampling features. The scope of the research consists of articles indexed by Google Scholar in the field of technology-assisted Turkish education between 2000 and 2018. In the study, all articles were reviewed by using “Turkish Education Publication Classification Form (TEYSF)” and descriptive analysis was applied for these studies. According to the research findings in which 100 articles were reviewed, it was determined that there were deficiencies in the method parts of the studies. It has been determined that the researchers prefer using 21 to 30 references per article. Also, the journal of Turkish Studies has been found to publish the most articles in the field of technology-assisted Turkish education. However, it has also been determined that the research questions are not explicitly stated in the articles. It was determined that studies with 1 or 2 authors were performed at a rate of 81% in article studies, however, 79% of the articles were published between 2013 and 2018, and that, when the fields of Turkish education of articles were analyzed, most studies were made in the field of teaching Turkish as a foreign language. While making data analysis of the research, it was concluded that the frequency/percentage/Figure, SPSS, t-test were mostly preferred for the quantitative part, and descriptive analysis for the qualitative part. As a result, articles written in the field of technology assisted Turkish education are discussed in many dimensions and suggestions for researchers are given based on the study.

Keywords: Turkish Education, Teaching Turkish to Foreigners, Technology-Assisted Turkish Education, Research Trends


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sahin, A., Ciftci, B. & Basbayrak, M. (2021). Trends of Articles on Technology-Assisted Turkish Education . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 374-393. doi: 10.29329/epasr.2020.334.20

Harvard
Sahin, A., Ciftci, B. and Basbayrak, M. (2021). Trends of Articles on Technology-Assisted Turkish Education . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), pp. 374-393.

Chicago 16th edition
Sahin, Abdullah, Burcu Ciftci and Mert Basbayrak (2021). "Trends of Articles on Technology-Assisted Turkish Education ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (1):374-393. doi:10.29329/epasr.2020.334.20.

References
 1. Ahmad, J. (2016). Technology Assisted Language Learning is a Silver Bullet for Enhancing Language Competence And Performance: A Case Study. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 5(7), 118-131. [Google Scholar]
 2. Aktaş, E. & Uzuner Yurt, S. (2015). Türkçe Eğitimi Alanındaki Makale Özetlerine Yönelik Bir İçerik Analizi, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(7), 73-96. doi:10.7827/TurkishStudies.8121  [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 8 (2), Article 12. [Google Scholar]
 4. Arık, R. S. & Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/488. pdf adresinden edinilmiştir. [Google Scholar]
 5. Ateş, M., Çerçi, A. & Derman, S. (2015). Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Türkçe Dersi Videoları Üzerine Bir İnceleme, Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117. doi: 10.19126/suje.18755 [Google Scholar] [Crossref] 
 6. Baki, Y. & Karakuş, N. (2012). Türkçe Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara: Pegem Akademi. Erişim adresi: http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/171020121935467.T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretiminde%20%C3%96%C4%9Fretim%20Teknolojileri%20MATBAA%2012.09.2012.pdf [Google Scholar]
 7. Biçer, N. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayınlanan makaleler üzerine bir analiz çalışması, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institue, (27), 236-247. [Google Scholar]
 8. Bloom, B.S. (1995). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Çeviren: D. A. Özçelik, İstanbul: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 9. Boyacı, S. & Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi, Journal of Mother Tongue Education, 6(2), 512-531. [Google Scholar]
 10. Bozkurt, Ü. B. & Uzun, N. E. (2015). Türkçenin eğitimi-öğretimine ilişkin bir alanyazını değerlendirmesi: uluslararası bilimsel toplantılarda eğilimler/yönelimler, Journal of Language Education and Research, 1(2), 1-15. [Google Scholar]
 11. Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme, Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 25(11), 203-213. [Google Scholar]
 12. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Chapelle, C. (2003). English Language Learning and Technology, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. [Google Scholar]
 14. Colon, L. (2015). Technology-Assisted Solutions for Today’s English Language Learners, A Brain-based Approach, Burlingame (USA): DynEd. [Google Scholar]
 15. Coşkun, E., Özçakmak H. & Balcı, A. (2011). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 Yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (8-9 Eylül 2011), Sakarya. [Google Scholar]
 16. Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi, Journal of the Social Sciences Institue, 21(2), 285-307. [Google Scholar]
 17. Doğan, A. (1999), Anlambilim, Ankara: Engin Yayınevi. [Google Scholar]
 18. Doğan, H. & Tok, T. N. (2018). Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin incelenmesi: eğitim ve bilim dergisi örneği, CurrResEduc, 4(2), 94-109. [Google Scholar]
 19. Dunkin, M. J. (1996). Types of errors in synthesizing research in education. Review of Educational Research, 66(2), 87-97. [Google Scholar]
 20. Erben, T., Ban, R. & Castaneda, M. (2009). Teaching English Language Learners through Technology, New York: Routledge. [Google Scholar]
 21. Gboyega, A. & Idiat, A. (2013). Contributions of Mother Tongue Educatıon in Early Childhood Education. 1st Annual International Interdisciplinary Conference (24-26 April), Azores, 267-272. [Google Scholar]
 22. Girmen, P., Kaya, F. & Bayrak, E. (2010). Türkçe eğitimi alanında yaşanan sorunların lisansüstü tezlere dayalı olarak belirlenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 133-138. [Google Scholar]
 23. Göğüş, B. (1994). Türk Dili ve Edebiyatı Sözlü ve Yazılı Anlatım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. [Google Scholar]
 24. Gökalp, Z. (1990), Türkçülüğün Esasları, İstanbul: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 25. Holland, M. & Fisher, P. (2008). The Path of Speech Technologies in Computer Assisted Language Learning, New York: Routledge.  [Google Scholar]
 26. Kan, M., O. & Uzun, G., L. (2014). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin bulgular, tartışma, sonuç bölümlerine ilişkin sözbilimsel yapı özellikleri, Journal of Mother Tongue Education, 2(3), 1-19. doi: https://doi.org/10.16916/aded.71919 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Kavcar, C. (1994). Edebiyat ve Eğitim, Ankara: Engin Yayınevi Sahaf. [Google Scholar]
 28. Kavcar, C., Sever, S. & Oğuzkan, F. (1994). Türkçe Öğretimi Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin, Ankara: Engin Yayınevi. [Google Scholar]
 29. Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011-2015). International Journal of Turkish Literature Culture Education, 6(3), 1607-1618. [Google Scholar]
 30. Özdemir, C. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde ders malzemelerinin önemi ve işlevsel ders malzemelerinin nitelikleri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 2049-2056. [Google Scholar]
 31. Özdemir, Ş., Akadal, E., Çelik, S. & Reis, Z., A. (2012). Uygulama marketlerinin eğitim kategorisi altındaki uygulamalarının incelenmesi, Erişim adresi: https://ab.org.tr/ab13/bildiri/262.pdf [Google Scholar]
 32. Schulz, R., Degenhardt, J. & Czerner-Nicolas, K. (2020). Easy Language Research: Text and User Perspectives. Berlin: Frank&Timme. [Google Scholar]
 33. Sinan, A. T. (2006). Ana dili eğitimi üzerine bazı düşünceler, Erişim adresi: http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/Ahmet_turan_sinan_ana_dili%20_egitimi_dusunceler.pdf [Google Scholar]
 34. Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education [Special issue], 1-22. [Google Scholar]
 35. Suliman, A. (2014). The Interference of Mother Tongue/Native Language in One’s English Language Speech Production. International Journal of English and Education, 3(3), 356-366. [Google Scholar]
 36. Şahin, A. (2010). 2005 Tarihli ilk okuma ve yazma öğretimi programının lisansüstü araştırma sonuçlarına göre değerlendirilmesi. Türkçe öğretiminde güncel tartışmalar içerisinde (Ed. Leyla Subaşı, Ümit Bozkurt). Ankara: TÖMER Yayınları. [Google Scholar]
 37. Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y. & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk University the Journal of Institue of Social Sciences, 19, 439-458. [Google Scholar]
 38. Trujillo, J. S. (2020). The Use of Mother Tongue in Instructıon: Pupıls’ Performance Across the Years. Globus Journal of Progressive Education, 10(1), 59-67. [Google Scholar]
 39. Tulasiewicz, W. & Adams, A. (1998). Teaching the Mother Tongue in a Multilingual Europe, London: continuum. [Google Scholar]
 40. Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory&Practice, 13(3), 1767-1781. [Google Scholar]
 41. Yağmur-Şahin, E., Kana, F. & Varışoğlu, B. (2013).  Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri, International Journal of Human Sciences, 10(2), 356-378. [Google Scholar]
 42. Yıldırım A. & Şimşek H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 43. Yücer, S. (2011). İnternet yoluyla Türkçe öğretimi ve sorunları, Gazi University Turkish Studies Academic Student Journal, 1(1), 132-143. [Google Scholar]