International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2020, Vol. 15(2) 335-350

The Effect of Accepting Diversity Psychoeducation Program on Teasing of Children

Hanife Akgül

pp. 335 - 350   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.251.19   |  Manu. Number: MANU-1912-03-0004.R2

Published online: June 20, 2020  |   Number of Views: 64  |  Number of Download: 501


Abstract

Teasing is a type of bullying which is seen in children at very early ages and considered as devastating for the victim. The skill of coping with this behavior is considered as important in terms of learning peer relations of children and being adapted to in-group relations. The aim of this study is to analyze the effects of Accepting Diversity Psychoeducation Program on teasing.The study was conducted with a pretest, posttest, and follow-up test model with experimental and control groups. The study was carried out with primary school students in grades 1-5 in Kayseri, in accordance with the project no: 118B525 in TUBITAK 4004 program. The data were collected using “Child-Adolescent Teasing Scale”. While experimental group was given instruction through Accepting Diversity Psychosocial Education Program, control group was not given instruction. Follow-up data were collected one month after posttest. Mann Whitney U and Wilcoxon tests were used to analyze the data.The results of the study revealed that there was a significant difference (p <.05) between the posttest scores of the experimental and control groups. The applied program decreased discomfort felt by children in experimental group. The effects diminished but continued in following month.

Keywords: Teasing, Child, Psychoeducation Program, Diversity


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akgul, H. (2020). The Effect of Accepting Diversity Psychoeducation Program on Teasing of Children . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), 335-350. doi: 10.29329/epasr.2020.251.19

Harvard
Akgul, H. (2020). The Effect of Accepting Diversity Psychoeducation Program on Teasing of Children . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(2), pp. 335-350.

Chicago 16th edition
Akgul, Hanife (2020). "The Effect of Accepting Diversity Psychoeducation Program on Teasing of Children ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (2):335-350. doi:10.29329/epasr.2020.251.19.

References
 1. Alikaşifoğlu, M., Erginöz, E., Ercan, O., Uysal, Ö. & Albayrak-Kaymak, D. (2007). Bullying behaviors and psychosocial health: results from a cross-sectional survey among high school students in İstanbul, Turkey. European Journal of Pediatrics, 166 (12), 1253-1260. 18 July 2019,  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-006-0411-x [Google Scholar]
 2. Alikaşifoğlu, M., Erginöz E., Ercan, O. Uysal, Ö., Albayrak-Kaymak, D. & İlter, Ö. (2004). Violent behaviour among Turkish high school students and correlates of  physical fighting. European Journal of Public Health, 14(2), 173-177. 19 July 2019, https://doi.org/10.1093/eurpub/14.2.173  [Google Scholar] [Crossref] 
 3. Aslan S. ve Aşıcı H. (2011). Ergenlerde okul zorbalığının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(12), 70-84. 3 Ekim 2019, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/67827  [Google Scholar]
 4. Arslan, S., Hallett, V., Akkas, E., & Akkas, Ö.A. (2012). Bullying and victimization among turkish children and adolescents: examining prevalence and associated health symptoms. European Journal of Pediatrics, 171(10), 1549-1557.  https://doi.org/0.1007/s00431-012-1782-9 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Atalay, A., (2010). Akran zorbalığı gösterme ve akran zorbalığına maruz kalmanın cinsiyet, yaş, sosyoekonomik düzey, anne-baba tutumları, arkadaş ilişkileri ve benlik saygısı ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır.  [Google Scholar]
 6. Baldry, A.C., & Farrington, D.P., (1999). Brief report: types of bullying among Italian school children. Journal of Adolescence, 22(3), 423-426. 5 September 2019, https://psycnet.apa.org/doi/10.1006/jado.1999.0234  [Google Scholar]
 7. Brown, N.W., (2013). Psikolojik danışmanlar için psiko-eğitsel gruplar hazırlama ve uygulama rehberi. (V. Yorgun, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orjinal çalışma basım tarihi 2010) [Google Scholar]
 8. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 9. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2013). Sosyal bilimler için istatistik. (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 10. Craig, W. M., & Pepler, D. J. (2003). Identifying and targeting risk for involvement in bullying and victimization. The Canadian Journal of Psychiatry, 48(9), 577-582. 11 September 2019, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/070674370304800903 [Google Scholar]
 11. Çankırı, B. (2016).  Çocuk-ergen alay edilme ölçeği’nin türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 12. Dindar, İ., Özen, M., Türkmen, A. ve Akbaş, S. (2005). Lise öğrencilerinin kendilerini değerlendirme durumları ve etkileyen etmenler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 40-46. 5 Ekim 2019,https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/29281   [Google Scholar]
 13. Dölek, N. (2002). Öğrencilerde zorbaca davranışların araştırılması ve önleyici bir program modeli, Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 14. Freedman, J. S. (1999). Easing the teasing: how parents can help their children. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education, University of Illinois.  [Google Scholar]
 15. Gültekin, Z. ve Sayıl, M. (2005). Akran zorbalığını belirleme ölçeğini geliştirme çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 8(15) 47-61. 4 Ekim 2019, https://sites/default/files/pdf/akran-zorbaligini-belirleme-olcegi-toad_1.pdf [Google Scholar]
 16. Hayden-Wadeh, A., Stein, R. I., Ghaderi, A. et al. Prevalence (2005). Characteristics and correlates of teasing experiences among overweight children vs. non-overweight peers. Obesity Research. 13(8), 1381-1392. 15 September 2019, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1038/oby.2005.167  [Google Scholar]
 17. Heim, C., & Nemeroff, C. B. (2001). The role of childhood trauma in the neurobiology of mood and anxiety disorders: Preclinical and clinical studies. Biological Psychiatry, 49(12), 1023-1039. 9 September 2019, https://doi.org/10.1016/S0006-3223(01)01157-X  [Google Scholar] [Crossref] 
 18. Kartal, H. (2009). The ratio of bullying and victimization among turkish elementary school students and its relationship to gender and grade level. Journal of Social Sciences, 20(2), 109-119. 18  September 2019,  https://doi.org/10.1080/09718923.2009.11892729  [Google Scholar] [Crossref] 
 19. Kartal, H. ve Bilgin, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığın nedenleri ile ilgili algıları. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 25-48. 18 Ağustos 2019, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/223359  [Google Scholar]
 20. Keltner, D., Capps, L., Kring, A.M., Young, R. C. & Heerey, E.A. (2001).  Just teasing: a conceptual analysis and empirical review. Psychological Bulletin. 127(2), 229-248. 18 August 2019, https://esilab.berkeley.edu/wp-content/uploads/2017/12/Teasing-Review.pdf  [Google Scholar]
 21. Kepenekçi, Y. K. & Çınkır, S. (2006). Bullying among turkish high school students. Child Abuse Negl, 30(2), 193-204. 18 August 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16460802  [Google Scholar]
 22. Kocatürk, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığı ile siber zorbalık arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Macklem, G. L. (2003). Bullying and teasing: social power in children’s groups. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. [Google Scholar]
 24. Mills, C.B. & Carwile, A.M. (2009). The good, the bad, and the borderline: Separating teasing from bullying. Communication Education, 58(2), 276-301. 17 August 2019,  https://doi.org/10.1080/03634520902783666  [Google Scholar] [Crossref] 
 25. Özen, D.Ş. ve Aktan, T., (2010). Bağlanma ve zorbalık sisteminde yer alma: Başa çıkma stratejilerinin aracı rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 101-113. 15 Ağustos 2019, https://www.researchgate.net/profile/Dilek_Ozen/publication/268519430 [Google Scholar]
 26. Özgür, G., Yörükoğlu, G. ve Arabacı, B. L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları, şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 53-60. 18 Ağustos 2019 http://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_2_2_53_60.pdf  [Google Scholar]
 27. Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 531-562.  [Google Scholar]
 28. Sabuncuoğlu, O., Akyuva, Y., Altınöz, E. ve Berkem, M. (2006). Ergen öğrenciler arasında akran örselemesi ve depresyon belirtileriyle ilişkisi. Klinik Psikiyatri, 9(1), 27-35. 19 Ağustos 2019,  https://www.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_9_1_27_35.pdf [Google Scholar]
 29. Seçer, İ., (2014). Akran zorbalığına uğrayan ergenlerin mağduriyet algılamaları ve kullandıkları başa çıkma stratejilerine grupla psikolojik danışmanın etkisinin incelenmesi, Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 30. Shapiro, J. P., Baumeister, R. F. & Kessler, J. W., (1991). A three-component model of children’s teasing: Aggression, humor, and ambiguity. Journal of Social and Clinical Psychology, 10(4), 459-472. 13 July 2019, https://psycnet.apa.org/doi/10.1521/jscp.1991.10.4.459  [Google Scholar]
 31. Smith, P.K., Ananiadou, K., & Cowie, H. (2003). Interventions to reduce school bullying. The Canadian Journal of Psychiatry. 48(9), 735-747. DOI: 10,1177 / 070674370304800905 [Google Scholar]
 32. Sipahi, H. T. (2008). İzmir ili bornova ilçesinde ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı, etkileyen ve eşlik eden faktörler.  Doktora tezi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir.  [Google Scholar]
 33. TBMM (2015). Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/337, 343, 356, 357) esas numaralı meclis araştırması komisyon raporu, (403-406). 11 Eylül 2019 https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1413_BOLUM%20I%20 [Google Scholar]
 34. Topaloğlu, B. (2014).  Alay edilme algısı ölçeği (aeaö) ergenler için geçerlik ve güvenirlik çalışması: Beden imajı ve kontrol kaybı ile ilişkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 35. Totan, T. ve Yöndem, D. Z. (2007). Ergenlerde zorbalığın anne, baba ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, (8)2, 53–68. 08 Eylül 2019, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/57062 [Google Scholar]
 36. Uysal, A. ve Temel, A.B. (2009). Şiddet karşıtı eğitim programının öğrencilerin çatışma çözüm, şiddet eğilimi ve şiddet davranışlarına yansıması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12, 1. 11 Ekim 2019, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29444 [Google Scholar]
 37. Vessey, J., Horowıtz, J., Corlson, K. & Duffy, M. (2008). Psychometric evaluation of the child-adolescent teasing scale”. Journal of School Health. 78 (6), 344-350. DOI: 10.1111/j.1746-1561.2008.00312.x  18 September 2019, https://fdocuments.in/document/psychometric-evaluation-of-the-child-adolescent-teasing-scale.html [Google Scholar]
 38. Weiss, E.L., Longhurst, J.G. & Mazure, C.M. (1999).Childhood sexual abuse as a risk factor for depression in women: psychosocial and neurobiological correlates. The American Journal of Psychiatry, 156(6), 816-828. DOI:10,1176/ajp.156.6.816. 12 October 2019, https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ajp.156.6.816?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed& [Google Scholar]
 39. Wolke, D., Woods, S., Stanford, K. & Schulz, H. (2001). Bullying and victimization of primary school children in England and Germany: prevalence and school factors. British Journal of Psychology, 92(4), 673-696. 22 October 2019, https://onlinelibrary.wiley.com/toc/20448295/2001/92/4 [Google Scholar]
 40. Yekeler, B. (2010). Malatya’da kırsal bir bölgede ergenlik dönemindeki gençlere yönelik şiddet ve etkileyen faktörler. Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Malatya. [Google Scholar]