International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2022, Vol. 17(1) 278-294

Determination of Cognitive Structures in Concepts Related to Writing Education With the Word Association Test

Esra Nur Tiryaki

pp. 278 - 294   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2022.248.14   |  Manu. Number: MANU-2109-27-0003

Published online: March 01, 2022  |   Number of Views: 56  |  Number of Download: 252


Abstract

This research was conducted as a case study, which is one of the qualitative research methods, to determine how prospective Turkish teachers explain the concepts in their minds about writing skills. The study group consists of 60 3rd-grade prospective teachers studying at the Department of Turkish Language Education of Hatay Mustafa Kemal University in the 2018-2019 academic year. Research data were collected through a word association test. In order to reach the concepts that best describe the writing skill, first of all, ten concepts were determined by the researcher within the scope of the relevant course. Then, the test prepared with these concepts was presented to the expert opinion, and the word association test was designed with the remaining six concepts (writing, text, text types, narrative text, informative text, and argumentative text). In the data analysis, the answers of the prospective teachers to the word test were examined in detail and independently with an expert to ensure reliability. Frequency distribution was created with the frequency of repetition of the concepts related to key concepts. According to the frequency of the concepts, the breakpoint technique (Bahar, Johnstone & Sutcliffe, 1999) was used. In this study, breakpoint points between 20 concepts and above, 15-19 concepts, 10-14 concepts, and 5-9 concepts were applied. Concept networks were created separately according to the pre-test and post-test. According to the data obtained, the concept in the pre-test (f =1.636) increased to (f=1.732) in the last test. While the least increase was observed in the “writing” key concept (f=299-302), the highest increase was found in the “text” concept (f=263-292). The number of sentences containing academic information about key concepts increased from pre-test to post-test (f=116; f=179). The number of sentences without academic information (f=189-f=115) decreased. Moreover, the decrease in sentences containing misconceptions (f=29- f=13) supports this situation. When the sentences were examined in terms of including scientific information, it was found that academic expressions were used more accurately, and misconceptions were reduced.

Keywords: Writing education, word association test, concept


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tiryaki, E.N. (2022). Determination of Cognitive Structures in Concepts Related to Writing Education With the Word Association Test . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(1), 278-294. doi: 10.29329/epasr.2022.248.14

Harvard
Tiryaki, E. (2022). Determination of Cognitive Structures in Concepts Related to Writing Education With the Word Association Test . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(1), pp. 278-294.

Chicago 16th edition
Tiryaki, Esra Nur (2022). "Determination of Cognitive Structures in Concepts Related to Writing Education With the Word Association Test ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (1):278-294. doi:10.29329/epasr.2022.248.14.

References
 1. Bahar, M., Johnstone A. H. & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-141. https://doi.org/10.1080/00219266.1999.9655653 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Bahar, M., Özatlı, N. S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85. [Google Scholar]
 3. Bereiter, C. And Scardamalia, M. (1996). Does learning to write have to be so difficult? A. Freedman, I. Pringle, J. Yalden (Eds). Learning to write: First language/Second Language. Sixth Impression. London and New York: Longman.  [Google Scholar]
 4. Bostan Sarıoğlan, A., & Çelik, A. (2021). Sorgulamaya dayalı öğrenmenin ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin fikirleri üzerine etkisinin kelime ilişkilendirme testi kullanılarak belirlenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 5(2), 138-159. [Google Scholar]
 5. Cardellini, L., & Bahar, M. (2000). Monitoring the learning of chemistry through word association tests. Australian Chemistry Research Book, 19, 59- 69. [Google Scholar]
 6. Dilidüzgün, Ş. (2019). Yazma Becerisinin Önemi. Bayat, N. (Ed), Yazma ve Eğitimi. Anı yayıncılık, Ankara, 187-222.  [Google Scholar]
 7. Duban, N. & Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçmedeğerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784. [Google Scholar]
 8. Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığı ile bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(2), 136-154. [Google Scholar]
 9. Gilbert, J. K., Boulter, C., & Rutherford, M. (1998a). Models in explanations, part 1, Horses for courses? International Journal of Science Education, 20, 83-97.  [Google Scholar]
 10. Gilbert, J. K., Boulter, C., & Rutherford, M. (1998b). Models in explanations, part 2, Whose voice? Whose ears? International Journal of Science Education, 20, 187-203.  [Google Scholar]
 11. Gilbert, J. K., & Boulter, C. J. (2000). Learning science through models and modeling. In K Tobin., & B Frazer (Eds.), The international handbook of science education (pp. 53-66). Dordrecht: Kluwer. [Google Scholar]
 12. Hovardas, T., & Korfiatis, K. J. (2006). Word associations as a tool for assessing conceptual change in science education. Learning and Instruction, 16, 416-432. http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2006.09.003 [Google Scholar]
 13. Işıklı, M, Taşdere, A. & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72. [Google Scholar]
 14. Kaya, B., Akış, A. (2015). Coğrafya öğrencilerinin “hava” kavramıyla ilgili bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi ile belirlenmesi. Turkish Studies, 10(7), 557- 574. [Google Scholar]
 15. Kostavo, Z. & Radoynovska, B. (2008). Word association test for studying conceptual structures of teachers and students. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 2(2), 209-231. [Google Scholar]
 16. Kurt, H., Ekici, G., Aktas, M., & Aksu, Ö. (2013). Determining Biology Student Teachers’ Cognitive Structure on the Concept of” Diffusion” through the Free Word-Association Test and the Drawing-Writing Technique. International Education Studies, 6(9), 187-206. [Google Scholar]
 17. Onan, B. (2020). Dil eğitiminin temel kavramları. Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Ozkaral, T. C. & Bozyiğit, R. (2021). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin yeryüzü şekillerine yönelik algılarının kelime ilişkilendirme testi (kit) aracılığıyla incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(2), 51-63.   [Google Scholar]
 19. Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). (Çeviri Editörleri: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 20. Tsai, C. C., Huang, C. M. (2002). Exploring student’s cognitive structures in learning science: A review of relevant methods. Journal of Biological Education, 36, 163-169. [Google Scholar]
 21. Ülgen, G. (2001). Kavram Geliştirme, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.  [Google Scholar]
 22. White, R. And Arndt, V. (1991). Process writing. London: Longman. [Google Scholar]