International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2006, Vol. 1(1) 49-70

Yönetim Kuram ve Yaklaşımları Eğitiminin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Paradigmalarına Etkileri

Hasan Demirtaş

pp. 49 - 70   |  Manu. Number: epasr.2006.004

Published online: January 01, 2006  |   Number of Views: 919  |  Number of Download: 1724


Abstract

Bu arastırma, ilkögretim okulu ögretmenlerinin sınıf yönetimine iliskin tutum ve davranıslarının yönetim kuram ve yaklasımlarından hangilerine daha yakın oldugunu, ögretmenlerin sınıf yönetimine iliskin eylemlerini yönlendiren ve bu eylemlerin niteligini belirleyen paradigmaları belirlemeyi ve degistirmeyi amaçlayan bir çalısmadır. Arastırma deneysel bir çalısmadır. Arastırmada ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıstır. Arastırma sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle ilkögretim okulu ögretmenlerinin, sınıf yönetiminde sergiledikleri tutum ve davranıslarının yakın oldugu kuram ve yaklasımların ilk sırasında Klasik Kuram, nformasyon Kuramı, Z Kuramı ile Toplumsal Açık Sistem Kuramı, ikinci sırasında Toplam Kalite Yönetimi, Amaçlara Göre Yönetim ve nsan Kaynakları Yönetimi, üçüncü sırasında ise Postmodern Yaklasım ile Kaos Kuramı yer almaktadır. Bundan hareketle çalısma kapsamındaki ögretmenlerin, yönetim kuram ve yaklasımları egitiminin basında tek bir paradigmaya sahip olmadıkları, çalısma kapsamına alınan paradigmaların hepsinden yararlandıkları ancak Postmodernist Yaklasım ile Kaos Kuramına mesafeli durdukları söylenebilir. Ayrıca yönetim kuram ve yaklasımları egitiminin bitiminde ve iki aylık izleme dönemi sonrasında, deney grubundaki ögretmenlerin kuramsal yönelimlerinde alt boyutlardan Klasik Kuram ve Postmodern Yaklasım boyutlarında anlamlı degismeler görülmüstür. Yukarıda özetlenen bulgulardan yola çıkılarak, ögretmenlerin sınıf yönetimi paradigmalarının degistirilebilecegi söylenebilir.

Keywords: Sınıf Yönetimi, Yönetim Kuram ve Yaklasımları Egitimi, Paradigma


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Demirtas, H. (2006). Yönetim Kuram ve Yaklaşımları Eğitiminin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Paradigmalarına Etkileri. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 1(1), 49-70.

Harvard
Demirtas, H. (2006). Yönetim Kuram ve Yaklaşımları Eğitiminin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Paradigmalarına Etkileri. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 1(1), pp. 49-70.

Chicago 16th edition
Demirtas, Hasan (2006). "Yönetim Kuram ve Yaklaşımları Eğitiminin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Paradigmalarına Etkileri". Educational Policy Analysis and Strategic Research 1 (1):49-70.