International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2007, Vol. 2(1) 5-5

Editörden: İkinci Sayı Hakkında

Leyla Küçükahmet, Haluk Soran & Mustafa Koç

pp. 5 - 5   |  Manu. Number: epasr.2007.003

Published online: January 01, 2007  |   Number of Views: 102  |  Number of Download: 699


Abstract

Merhaba Sevgili EPASAD Okurları, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi’ (EPASAD) nin ikinci sayısını siz değerli okurlarımızın ilgisine sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Dergimizin Ekim 2006’da yayımlanan ilk sayısından beri akademi ve eğitim çevrelerinden pek çok mesaj almıs bulunuyoruz. Çoğunlukla teşekkür, başarı dilekleri, yapıcı ve olumlu eleştiriler ve makale yayım başvuruları hakkında sorular içeren bu mesajlar bizler için motive edici ve yol gösterici rol oynamaktadır. Aynı zamanda, dergimizin gerekliliğini ve hedeflerini de desteklemektedir. Göstermiş olduğunuz bu yoğun ilgiden ve fikir paylaşımından dolayı teşekkür ederiz.

Dergimizin ikinci sayısında iki tane bilimsel araştırma makalesine yer verdik. Bunlardan ilki, Uludağ Üniversitesi’nden Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu tarafından yazılmış olan, “İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi” adlı çalışmadır. Bu araştırmada, Bursa ilinde bulunan bir ilköğretim okulunun stratejik planlama sürecinde, içinde bulunduğu çevrenin ve örgütün, güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsatlar ve tehditler yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında SWOT analizi kullanılarak, öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerin görüşleri şaptanmış ve ikinci aşamada da çıkan sonuçlar doğrultusunda bu okulun 5 yıllık stratejik planı yapılmıştır. İkinci makale ise, İnönü Üniversitesi’nden Dr. Hasan Demirtaş ve Niyazi Özer tarafından kaleme alınmış “Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkisi” isimli çalışmadır. Öğretmen adaylarının zaman yönetimi puanları ile akademik başarıları arasında olumlu yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, kız öğrencilerin genel olarak erkek öğrencilere göre zamanı daha iyi yönettikleri ve bunun sonucunda akademik olarak da daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.

Değerli Dostlar, 

Tüm dünya ülkeleri, yasamakta olduğumuz ve hızlı bir değişim içinde olan bilgi toplumunda ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel rekabette, eğitim sistemlerini bu değişimlere uyarlamak için yeni arayışlar içine girmişlerdir. Burada başarının yolu geleceğe yönelik etkili eğitim politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesinden, planlanmasından, uygulanmasından ve değerlendirilmesinden geçmektedir. Şüphesiz ki, bu süreçte eğitim örgütlerini veya organizasyonlarını oluşturan birey veya grupların görüşleri, diyalogları, ortak çalışmaları ve etkin katılımlarının rolü büyüktür. EPASAD, bu yönde yapılan çalışmaların paylaşımı için kurulmuş bir platformdur. Onun verimli olması ve sürekli kalması da sizlerden gelecek olan katkılar ve destekler ile olacaktır.

EPASAD’a göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyor ve sizleri ikinci sayıyla baş başa bırakıyoruz. Üçüncü sayıda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. 

Keywords: -


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kucukahmet, L., Soran, H. & Koc, M. (2007). Editörden: İkinci Sayı Hakkında. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 2(1), 5-5.

Harvard
Kucukahmet, L., Soran, H. and Koc, M. (2007). Editörden: İkinci Sayı Hakkında. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 2(1), pp. 5-5.

Chicago 16th edition
Kucukahmet, Leyla, Haluk Soran and Mustafa Koc (2007). "Editörden: İkinci Sayı Hakkında". Educational Policy Analysis and Strategic Research 2 (1):5-5.