International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2007, Vol. 2(1) 6-33

İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi

Rüyam Küçüksüleymanoğlu

pp. 6 - 33   |  Manu. Number: epasr.2007.001

Published online: January 01, 2007  |   Number of Views: 106  |  Number of Download: 498


Abstract

Eğitim örgütlerinde stratejik planlamaya yönelik var olan durumu ortaya çıkarmak için yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerinin saptanması ve saptanan durumun değerlendirilerek alternatif bir uygulama önermek amacıyla durum çalışması modeline göre desenlenen araştırmada Bursa ilinde bulunmakta olan bir ilköğretim okulu araştırmanın çalışma evreni olarak seçilmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında ilköğretim okulunun içinde bulunduğu durumun belirlenebilmesi için okulun güçlü ve zayıf yönlerini ile okulun önündeki fırsat ve tehditleri (SWOT Analiz) saptanmıştır. Bu saptamayı yapabilmek amacıyla öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere okuldaki kritik başarı etmenleri ile ilgili birer memnuniyet anketi uygulanmıştır. Bunun yanında öğretmen, öğrenci, yönetici, PDR uzmanı okul aile birliği üyesi veliler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler de dikkate alınmıştır. Görüşme formlarında veri toplama araçlarında okulun zayıf yönleri olarak çıkan önermelere ilişkin maddelere yer verilmiştir. İç çevre ve dış çevre analizi için doküman analizi yapılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında elde edilen veriler ışığında okul için 2011 yılına kadar uygulanabilecek bir stratejik plan hazırlanmıştır.

Keywords: Stratejik planlama, İlköğretim okulu, SWOT analizi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kucuksuleymanoglu, R. (2007). İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 2(1), 6-33.

Harvard
Kucuksuleymanoglu, R. (2007). İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 2(1), pp. 6-33.

Chicago 16th edition
Kucuksuleymanoglu, Ruyam (2007). "İlköğretim Örgütlerinde Stratejik Planlama Süreci: Bir Örnek Olay İncelemesi". Educational Policy Analysis and Strategic Research 2 (1):6-33.