International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2021, Vol. 16(1) 356-373

A Corpus-Based Proposal for the Vocabulary to be Taught at A1 Level in the Teaching of Turkish as a Foreign Language

Ramazan Şimşek & Mesut Gün

pp. 356 - 373   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2020.334.19   |  Manu. Number: MANU-2011-28-0002.R2

Published online: March 24, 2021  |   Number of Views: 164  |  Number of Download: 571


Abstract

While the significance of corpus-based research in the teaching of foreign language and native language is increasing, the need for such studies is also increasing accordingly. The priority of the vocabulary taught in language education are identified through corpus-based studies in line with the international criteria set in the relevant field. Corpora and sub-corpora consisting of many layers, written and oral, improve the efficiency of the teaching/learning process for both teachers and learners. Corpus-based studies aiming to create word lists to be taught at the basic level are significant in this context to meet the needs of learners and teachers. In this study, 7 different A1 level textbooks and about 114-thousand-word data set used in teaching Turkish as a foreign language were examined based on the relevant corpus, and the type/token ratios of the sub-corpus were identified. The most frequently used words in A1 corpus in the field of Turkish teaching as a foreign language are classified according to their types. Frequency lists of the words that are considered to be functional and useful in the teaching of Turkish as a foreign language for both teachers and learners have been prepared; 250 most frequently used nouns, adjectives and verbs; 750 different words, which are considered to be a fairly comprehensive number for the basic level, are presented as suggestions within the scope of this study.

Keywords: Corpus, Vocabulary Load, Coursebooks, Teaching Turkish to Foreigners as a Foreign Language


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Simsek, R. & Gun, M. (2021). A Corpus-Based Proposal for the Vocabulary to be Taught at A1 Level in the Teaching of Turkish as a Foreign Language . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 356-373. doi: 10.29329/epasr.2020.334.19

Harvard
Simsek, R. and Gun, M. (2021). A Corpus-Based Proposal for the Vocabulary to be Taught at A1 Level in the Teaching of Turkish as a Foreign Language . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), pp. 356-373.

Chicago 16th edition
Simsek, Ramazan and Mesut Gun (2021). "A Corpus-Based Proposal for the Vocabulary to be Taught at A1 Level in the Teaching of Turkish as a Foreign Language ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 16 (1):356-373. doi:10.29329/epasr.2020.334.19.

References
 1. Aksan, D. (2000). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. TDK Yayınları [Google Scholar]
 2. Aksan, D. (2014). Anadilimizin söz denizinde (3. Basım). Bilgi Yayınevi.  [Google Scholar]
 3. Aksan, D. (2015). Türkçenin sözvarlığı (birinci basım).Bilgi Yayınevi.  [Google Scholar]
 4. Aksan, D. (2017). Türkçenin gücü (15. basım). Bilgi Yayınevi.  [Google Scholar]
 5. Aksan, Y., Aksan, M., Mersinli, Ü. ve Demirhan, U. U. (2017). A frequency dictionary of Turkish. London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 6. Aksan, Y., Demirhan, U. (2015). Genel adlar: Sıklık listesinden işlevsel ulamlara. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, 3-17. Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık. [Google Scholar]
 7. Baş, B. (2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 29(29), 27-61. [Google Scholar]
 8. Elena, T. B. (2001). Corpus linguistics at work. Studies in Corpus Linguistics, John Benjamins Publishing Company. [Google Scholar]
 9. Grabe, W. (1991). Current developments in second language reading research. TESOL Quarterly, 25(3), 375-406. [Google Scholar]
 10. Gries, S. T. (2016). Quantitative corpus linguistics with R: A practical introduction. Taylor & Francis. [Google Scholar]
 11. Kara, M , Ulutaş, M . (2018). Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesinin Derlem Tabanlı İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(3), 1902-1916.  [Google Scholar]
 12. Karadağ, Ö. (2019a). Neden Bir Çocuk Dili Derlemine İhtiyacımız Var?. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 765-780. [Google Scholar]
 13. Karadağ, Ö. (2019b). Aynı Sınıf düzeyi için hazırlanan Türkçe ders kitaplarının ortak sözvarlığı açısından karşılaştırılması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1130-1140. [Google Scholar]
 14. Karatay, H. (2007). Kelimesözcük öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153. [Google Scholar]
 15. Karatay, H. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde söz varlığı ve geliştirilmesi. H. Karatay (Ed.), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı (s. 253-270). Pegem Akademi Yayınları. [Google Scholar]
 16. Lipinski, S. (2010). A Frequency Analysis of Vocabulary in Three First-Year Textbooks of German. Die Unterrichtspraxis/Teaching German 43 (2), 167-174. [Google Scholar]
 17. Matsuoka, W., Hirsh, D. (2010). Vocabulary learning through reading: Does an ELT course book provide good opportunities? Reading in a Foreign Language, 22(1), 56-70. [Google Scholar]
 18. McEnery, T., Andrew W. (2004), Corpus Linguistics- An Introduction, 2. basım, Edinburg Üniversitesi Yayını. [Google Scholar]
 19. McEnery, T., Hardie, A. (2011). Corpus linguistics: Method, theory and practice. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 20. Nation, I. S. P. (1990) Teaching and learning vocabulary. Boston: Heinle & Heinle. [Google Scholar]
 21. Polat, T. (2012). Yazınsal metinler ve yabancı dil olarak Almanca öğretimi. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, 8, 181-190. [Google Scholar]
 22. Özkan, B. (2010). Türkçenin öğretiminde sifatlarin eşdizim sözlüğü: yöntem ve uygulama ve Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 51-65. [Google Scholar]
 23. Özkan, B. (2013). Yöntem ve uygulama açısından “Türkiye Türkçesi söz varlığının derlem tabanlı sözlüğü”. Bilig, 66, 149-178. [Google Scholar]
 24. Sampson, Geoffrey and Diana McCarthy (2005). Corpus Linguistics: Reading in a Widening Discipline.  [Google Scholar]
 25. Şimşek, R. (2020a). B1 düzeyi ders materyallerinin söz varlığının ve B1 düzeyi öğrencilerin yazılı söz varlığının çeşitli değişkenler açısından derlem tabanlı incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö7), 152-171.  [Google Scholar]
 26. Şimşek, R. (2020b). Türkçeye Yolculuk B1 Düzeyi Ders Kitabının Söz Varlığı ve B1 Düzeyi Öğrencilerin Yazılı Söz Varlığının İncelenmesi. Journal of History School, 48, 3274-3293 [Google Scholar]
 27. Teubert, W., Čermáková, A. (2004). Directions in corpus linguistics. Lexicology and corpus linguistics, 113-166. [Google Scholar]
 28. Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. Multilingual. [Google Scholar]
 29. Weisser, M. (2016). Practical corpus linguistics: An introduction to corpus-based language analysis (Vol. 43). John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 30. Yılmaz, T. , Doğan, Y. (2014). 7. sınıf öğrencilerinin anlamını bilmedikleri kelime sözcükler ve Türkçe ders kitaplarındaki kelime sözcük çalışmaları bağlamında kelime sözcük öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 279-295. [Google Scholar]