International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2018, Vol. 13(3) 89-99

Thinking Development Techniques Used By Pre-service Turkish Language Teachers in Informative Text Writing

Didem Çetin, Nigar İpek Eğilmez & Mustafa Volkan Coşkun

pp. 89 - 99   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2018.150.5   |  Manu. Number: MANU-1711-07-0001.R1

Published online: September 29, 2018  |   Number of Views: 140  |  Number of Download: 890


Abstract

The purpose of the current study is to determine the pre-service Turkish language teachers’ level of using thinking development techniques while writing informative texts. In the study, descriptive analysis-based qualitative method was employed. The study group determined by means of purposive sampling method is comprised of a total of 33 fourth-year students attending the Department of Turkish Language Teaching at the Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University in the spring term of 2015-2016 academic year. In order to collect the data in the study, discussion and video display activities were performed with the pre-service teachers and then they were asked to write informative texts. The produced texts were analyzed to explore their level of using thinking development techniques. At the end of the study, it was concluded that the pre-service Turkish teachers had used the providing examples technique the most while writing informative texts and it is followed by the defining, showing witness and comparing techniques. Moreover, it was found that the pre-service teachers were limited to some certain thinking development techniques in terms of their level of using thinking development techniques.

Keywords: Writing instruction, text, informative text, thinking development techniques


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cetin, D., Egilmez, N.I. & Coskun, M.V. (2018). Thinking Development Techniques Used By Pre-service Turkish Language Teachers in Informative Text Writing. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(3), 89-99. doi: 10.29329/epasr.2018.150.5

Harvard
Cetin, D., Egilmez, N. and Coskun, M. (2018). Thinking Development Techniques Used By Pre-service Turkish Language Teachers in Informative Text Writing. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(3), pp. 89-99.

Chicago 16th edition
Cetin, Didem, Nigar Ipek Egilmez and Mustafa Volkan Coskun (2018). "Thinking Development Techniques Used By Pre-service Turkish Language Teachers in Informative Text Writing". Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (3):89-99. doi:10.29329/epasr.2018.150.5.

References
 1. Akbayır, S. (2010). Yazılı anlatım. Nasıl yazabilirim? Ankara: Pegem. [Google Scholar]
 2. Aktaş, E. & Baki, Y. (2013). Ortaokul 8. Sınıf türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin düşünceyi geliştirme teknikleri açısından incelenmesi. International Journal of Social Science. 6(6), 1-25. [Google Scholar]
 3. Akyol. H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök. [Google Scholar]
 4. Arıcı, A. F. (2008). Üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım hataları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 209-220. [Google Scholar]
 5. Bilgin, M. (2006). Anlamdan anlatıma Türkçemiz. Ankara: Anı. [Google Scholar]
 6. Ceran, D. & Kordak, S. (2015). Beşinci sınıf öğrencilerinin somut ve soyut konularda yazma becerileri üzerine  bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(29), 47-59. [Google Scholar]
 7. Çetin, İ. & Can, R. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının düşünceyi geliştirme teknikleri bakımından değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(1), 259-277. [Google Scholar]
 8. Kurudayıoğlu, M. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının sözlü anlatımlarının düşünceyi geliştirme teknikleri açısından incelenmesi. TÜBAR. 29, 213-226. [Google Scholar]
 9. Kurudayıoğlu, M., Tüzel, S. & Karakaş, Ö. (2011). Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerdeki düşünceyi geliştirme tekniklerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(2), 183-204. [Google Scholar]
 10. MEB (2017). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim. [Google Scholar]
 11. Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 2nd Edition. California: Sage. [Google Scholar]
 12. Temizkan, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin bilgilendirici metinlerde düşünceyi geliştirme yollarını kullanma durumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 31, 13-32.  [Google Scholar]
 13. Tiryaki, E. N. (2011). Üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerileri ile yazma kaygısı ve eleştirel düşünme becerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. [Google Scholar]
 14. Tiryaki, E. N. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının tartışmacı metinlerinde gerekçelendirmede kullandıkları düşünceyi geliştirme yollarının tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1035-1045. doi: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.320089 [Google Scholar] [Crossref] 
 15. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]