International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2017, Vol. 12(2) 81-92

PHRASE-MEANING RELATIONSHIP ACCORDING TO SITUATIONAL AND INCIDENTAL TEXTS

Mustafa Volkan Coskun, Perihan Gulce Ozkaya & Zeynep Ezgi Uysal

pp. 81 - 92   |  Manu. Number: MANU-1707-26-0002

Published online: December 20, 2017  |   Number of Views: 153  |  Number of Download: 905


Abstract

The purpose of the current study is to conduct a comparative analysis of the situational story of Sait Faik Abasıyanık entitled as “Alemdağ’da Var Bir Yılan” and the incidental story of Refik Halid Karay entitled as “Boz Eşek” in terms of syntax on the basis of their deep structures. The current study employed case study, one of the qualitative research methods. Within the context of the study, the situational story of Sait Faik Abasıyanık called “Alemdağ’da Var Bir Yılan” was analyzed in comparison with the incidental story of Refik Halid Karay called “Boz Eşek” in terms of syntax on the basis of their deep structures. Therefore, document analysis technique was considered to be suitable for data collection. The sentences in the texts used in the current study were analyzed in terms of syntax and the meaningful units in these sentences were found and named according to their meanings. These meaningful units were named by using the names of the terms explained in grammar books. The results were qualitatively and quantitatively compared on the basis of the term and the meaning.     

Keywords: Syntax, deep structure, surface structure, sentence analysis


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Coskun, M.V., Ozkaya, P.G. & Uysal, Z.E. (2017). PHRASE-MEANING RELATIONSHIP ACCORDING TO SITUATIONAL AND INCIDENTAL TEXTS. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 12(2), 81-92.

Harvard
Coskun, M., Ozkaya, P. and Uysal, Z. (2017). PHRASE-MEANING RELATIONSHIP ACCORDING TO SITUATIONAL AND INCIDENTAL TEXTS. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 12(2), pp. 81-92.

Chicago 16th edition
Coskun, Mustafa Volkan, Perihan Gulce Ozkaya and Zeynep Ezgi Uysal (2017). "PHRASE-MEANING RELATIONSHIP ACCORDING TO SITUATIONAL AND INCIDENTAL TEXTS". Educational Policy Analysis and Strategic Research 12 (2):81-92.

References

  Abasıyanık, S. F. (2002). Alemdağ’da Var Bir Yılan. İstanbul: YKY.

  Börekçi, M. (2015). Söz Dizim Kuralları Bağlamında Türkçe Söz Dizimi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(16), 355-370.

  Demirci, K. (2010). Derin Yapı ve Yüzey Yapıdan Ne Anlıyoruz?. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 291-304.

  Işık, H. (2012). Cümlede Öbek-Anlam İlişkisinin Kavratılması Yoluyla Dil Becerilerinin Geliştirilmesi (İlköğretim II. Kademe Öğrencileri Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Muğla.

  Karay, R. H. (2010). Memleket Hikâyeleri. İstanbul: İnkılap.

  Kurudayıoğlu, M. (2014). Dünyada ve Türkiye’de Dil Bilgisi Öğretiminin Temel Problemleri.

  Murat Özbay (Ed.), Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi içinde (s. 47-70). Ankara: Pegem Akademi.

  Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma (Desen ve Uygulama için Bir Rehber). Engin Karadağ (Çev.). Ankara: Nobel.

  Üstünova, K. (2010). Yüzey Yapı- Derin Yapı Kavramları Üzerine. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 697-704.

  Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.