International Association of Educators   |  ISSN: 1949-4270   |  e-ISSN: 1949-4289

Original article | Educational Policy Analysis and Strategic Research 2022, Vol. 17(1) 312-329

Language Worldview and Action-Oriented National Folklore Elements Approach for Teaching Turkish as a Foreign Language

Aslı Fişekcioğlu

pp. 312 - 329   |  DOI: https://doi.org/10.29329/epasr.2022.248.16   |  Manu. Number: MANU-2111-08-0002.R1

Published online: March 01, 2022  |   Number of Views: 102  |  Number of Download: 301


Abstract

Linguistics studies have always influenced the field of foreign language teaching. In the 20th century, structuralism prevailed in linguistics. While language is a communication tool, language is also a structure that is formed and developed within the framework of its system. A great deal of important research has been done on these ideas. In addition, new methods and approaches inspired by the same ideas have emerged in foreign language teaching, influenced by linguistics and sub-fields of linguistics. However, the anthropological perspective observed in all fields of science in the last years of the 20th century paved the way for important studies focusing on the cultural studies approach. An applied scientific field of study inspired by the cultural studies approach is cultural linguistics. Country linguistics, a sub-field of cultural linguistics, is an applied field that researches the methods used in teaching a language as a foreign language. In this context, country linguistics has been studied based on the language worldview. Afterwards, the definition of national folklore elements in teaching Turkish as a foreign language was examined within the studies carried out in Western Europe. As a result, teaching Turkish as a foreign language is also accepted as cultural diplomacy. In order to reach a unique approach in this field, the basic principles of the action-oriented approach to national folklore elements were discussed.

Keywords: Cultural linguistics, Teaching Turkish as a foreign language, Cultural diplomacy, National folklore elements


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Fisekcioglu, A. (2022). Language Worldview and Action-Oriented National Folklore Elements Approach for Teaching Turkish as a Foreign Language . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(1), 312-329. doi: 10.29329/epasr.2022.248.16

Harvard
Fisekcioglu, A. (2022). Language Worldview and Action-Oriented National Folklore Elements Approach for Teaching Turkish as a Foreign Language . Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(1), pp. 312-329.

Chicago 16th edition
Fisekcioglu, Asli (2022). "Language Worldview and Action-Oriented National Folklore Elements Approach for Teaching Turkish as a Foreign Language ". Educational Policy Analysis and Strategic Research 17 (1):312-329. doi:10.29329/epasr.2022.248.16.

References
 1. Akar, A. (2019). Düşünen Türkçe. Ötüken Yayıncılık. Ankara. [Google Scholar]
 2. Akarsu, B. (1998). Dil – Kültür Bağlantısı. İnkılâp Yayınevi. İstanbul. [Google Scholar]
 3. Alimjanova, G. M. (2016). Karşılaştırmalı kültürdilbilim: dil, kültür, insan. Gazi Kitabevi, Ankara [Google Scholar]
 4. Ateş, Ş., Köktürk, Ş., & Barut, M. (2016). Kültürel Diplomaside Sınırların Dışında Düşünmek. İstanbul: Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Yay. [Google Scholar]
 5. Başkan, Ö. (1984). Linguistik Metodu. Çağlayan Kitabevi, İstanbul. [Google Scholar]
 6. Bayraktar, L. (2013). Felsefe İle. Aktif Düşünce Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 7. Berger, J. (2017). Hoşbeş (B. Eyüboğlu, A. Biçen, O. Tecimen, Trans). Metis Yayınları, İstanbul. (Original work published 2016). [Google Scholar]
 8. Bogdanovic, G., Yu., (2014). Çağdaş KültürdilbilimdeBazıTerimlerÜzerine (Ü. Dohman, Trans.). In O. Kozan (Ed.). Kültür dilbilim Temel Kavramlar ve Sorunlar (pp. 57-62). Gazi Kitabevi, Ankara. [Google Scholar]
 9. Bourse,M.&Yücel, H. ( 2017). KültürelÇalışmalarıAnlamak. İletişim yayınları. İstanbul. [Google Scholar]
 10. Cassin, B. (2018). Nostalji: İnsan Ne Zaman Evindedir? Odysseus, Aeneas, Arendt. (S. Kıvrak, Trans.). KolektifKitap, İstanbul. (Original work published 2016). [Google Scholar]
 11. CEFR. (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge, U.K. [Google Scholar]
 12. CEFR. (2018). Cadre européencommun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Council of Europe. [Google Scholar]
 13. CEFR (2020). Common European Framework Of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion Volume With New Descriptors, Council of Europe. [Google Scholar]
 14. Fişekçioğlu, A. (2019). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Ölçütlerine Göre Türk Kültürü İçeriği Tanımlayıcılarının Oluşturulması: B1 DilDüzeyi Model Önerisi. [Unpublished doctoral dissertation]. Çanakkale Onsekiz Mart University. [Google Scholar]
 15. Gorobets, A., F. (2014). Dil ve Kültür Dünya Görüşü Sorununa Güncel Bir Yaklaşım (Y. Gürsoy, Trans.). In O. Kozan (Ed.). KültürdilbilimTemelKavramlarveSorunlar (pp. 57-62). Gazi Kitabevi, Ankara. [Google Scholar]
 16. Gökalp, Z. (2014) TürkTöresi. Ötükenyayıncılık Ankara. [Google Scholar]
 17. Gökberk, M. (2018). Değişen Dünya Değişen Dil (8. Edition). YapıKrediYayınları, İstanbul. [Google Scholar]
 18. Keskin, A. (2020). Addressing As a Reflection of The National Culture Language-Worldview. Karadeniz Araştırmaları, (67), 763-797. [Google Scholar]
 19. Kozan, O. (2014). Kültürdilbilim (TemelKavramlarveSorunlar). Gazi Kitabevi, Ankara. [Google Scholar]
 20. Kramsch, C. (1994). Interaction et discours dans la classe de langue, coll. LAL, Hatier, Paris. [Google Scholar]
 21. Morali, G., & Göçer, A. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür paylaşımına yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili EğitimiDergisi, 7(4), 1115-1129. [Google Scholar]
 22. Öner, N. (2013). Dil Üzerine. Divan Kitap. Ankara.  [Google Scholar]
 23. Peytard, J., &Moirand, S. (1992). Discours et enseignement du français: les lieuxd'une rencontre. FeniXX. [Google Scholar]
 24. Pocher, L. (1995). Le français langue étrangèreémergence et enseignementd'une discipline. Paris: Hachette Éducation. [Google Scholar]
 25. Porcher, L. (2004). L'enseignement des languesétrangères. Hachette éducation. [Google Scholar]
 26. Puren, C. (1991). HistoiredesMéthodologies de l’EnseignementdesLangues. Nathan/Cléinternational. [Google Scholar]
 27. Puren, C. (2020) Pourunedidactiquecomparéedeslangues-cultures», Études  de LinguistiqueAppliquée n  129, janvier-mars 2003, pp. 121-129. Renouvellement  www.researchgate.net/publication/353756835  [Google Scholar]
 28. Şengül, A. (2020) Ömer Seyfettin İçin. (ed. Nazım H. Polat, Filiz Ferhatoğlu) Ömer Seyfettin Hikâyelerinde Milli Kültür Unsurları. (20-47) Türk Ocağı Yayınları. İstanbul. [Google Scholar]
 29. TELC. (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi. (2. Edition). Frankfurt: TelcGmbH. [Google Scholar]
 30. Temur, N., & Arslan, H. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Duygu Durumu Bildiren İfadelerin Öğrenilme Düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 877-893. [Google Scholar]
 31. Zinovyeva, Ye., İ., (2014). Ülkedilbilim ve Kültürdilbilim Kavramları Üzerine (F. Ataklı, Trans.). In O. Kozan (Ed.). KültürdilbilimTemelKavramlarveSorunlar. Gazi Kitabevi, Ankara. [Google Scholar]